Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juli 2023

Beleidsorgaan kustwacht

Op donderdag 6 juli 2023 nam de gouverneur deel aan de vergadering van het Beleidsorgaan Kustwacht. Deze vergadering ging online door en had als hoofddoel een terugkoppeling te geven van de interkabinettenwerkgroep van de dag voordien, die zich boog over het voorstel van hervorming van de structuur kustwacht. Uit de terugkoppeling bleek dat op heel wat punten verduidelijking nodig was van het ingediende voorstel. Sommige punten, zoals welke kustwachtpartner zal zetelen in welk orgaan en wie het (federale) kustwachtbudget zal beheren, zullen het voorwerp uitmaken van verder politiek overleg.
Om de vooropgestelde tijdlijn niet in het gedrang te brengen, zullen vanuit de structuur kustwacht enerzijds antwoorden worden verstrekt op de gestelde vragen, anderzijds zal zoals gepland gestart worden met het herschrijven van het samenwerkingsakkoord kustwacht. Vervolgens werd  een stand van zaken gegeven van de lopende dossiers inzake de vervanging van het kustwachtvliegtuig, het proefproject met de EMSA-drone en de aankoop van een noodzeesleper. (06/07/2023)

Ontvangst studenten reservekader van de marine component van defensie

Op  17 juli ontving waarnemend gouverneur, Anne Martens, vier studenten van het reservekader van de marine component van defensie, begeleid door korvetkapitein in het reservekader Patrick De Klerck in het crisiscentrum van de dienst noodplanning van de gouverneur in Brugge.

De verschillende internationale, federale, Vlaamse en provinciale bevoegdheden van de gouverneur van West-Vlaanderen op zee en aan de kustlijn werden toegelicht.

Als bedanking voor de ontvangst en uitleg nam de waarnemend gouverneur een aandenken in ontvangst.

We wensen de studenten veel succes met hun eindexamens.

Conferentie en college van gouverneurs

De gouverneur was aanwezig op de vergadering van de conferentie en het college van gouverneurs  in Brussel. Diverse items kwamen aan bod zoals de presentatie van de nieuwe CG a.i. van de Federale Politie en een uiteenzetting door de algemeen administrateur van de Regie der Gebouwen, Laurent Vrijdaghs over de bezettingsnormen voor gebouwen. (07/07/2023)

Ontvangst dhr. Vicente Boluda Fos

De gouverneur ontving op woensdag 5 juli de heer Vicente Boluda Fos.  De heer Boluda was vergezeld van een delegatie van Boluda Towage Europe.  Ook de heer Rob Smeets, COO Port of Antwerp-Bruges was hierop aanwezig.   Het bezoek had betrekking op de diverse uitdagingen in de energietransitie en de inzet en de investeringen van Boluda Towage in de haven van Zeebrugge in de verduurzaming van haar vloot. (05/07/2023)

Bestuurscomité KULAK

De gouverneur was aanwezig op de bijeenkomst van het bestuurscomité van de KULAK in Kortrijk.  Op de agenda werden volgende items besproken: het financieel plan van de Kulak 2024-2027, PUC Governance, toekenning prijzen onderzoeksdag en personeelsaangelegenheden.  Tenslotte werd het strategisch dossier Geneeskundige besproken met een stand van zaken en de toekomstplannen. (04/07/2023)

Communicatie- en reddingsoefening Seacoast 2023

De gouverneur houdt aan zijn traditie om jaarlijks met de verschillende land-, zee- en luchtpartners een communicatie- en reddingsoefening te organiseren, waarmee hij de afsprakenreling reddingen aan de Belgische kust wil uittesten.  Kuststad van dienst, was dit jaar Zeebrugge.  Er werden twee casussen in scène gezet met simulanten van de strandreddingsdienst van Zeebrugge, van de militaire overheid en van de surfclubs van Zeebrugge (Icarus) en Blankenberge (O-Neill).  
Scenario 1 voorzag twee jetski’s die op zee gingen met in totaal 5 personen aan boord.  Door een verkeerd manoeuvre van de bestuurders slaan 4 personen overboord.  De bestuurder van de 2de jetski is de enige die aan boord blijft.  Hij belt met zijn gsm naar de noodcentrale 112 en kan nog net melden dat ze met 2 jetski’s op zee zaten met samen 5 personen aan boord en dat 4 personen in zee zijn beland waaronder zijn vrouw, zijn 2 kinderen en zijn vriend. 
Scenario 2 ging uit van  5 zwemmers die zich aan het voorbereiden zijn voor een zwemcompetitie.  Ze worden begeleid door een zeekayak.  Een wingfoiler verliest de controle en komt in aanvaring met de zwemmers (3/5 zwemmers hebben verwondingen  – de foiler  en zeekayakker zijn ongedeerd).  De zeekayakker gaat richting strand en verwittigt de redders. 
Beide scenario’s gaven aanleiding tot het activeren van de afsprakenregeling reddingen aan de Belgische kust.  De land-, zee- en luchtdiensten zorgden tot 2 maal toe voor een  gecoördineerde reddingsoperatie en bewezen op die manier terug klaar te zijn voor een veilige zomer.

Dagelijks bestuur WOBRA

De gouverneur zat de vergadering voor van het dagelijks bestuur van de WOBRA. Daarop werden volgende topics besproken: de stand van zaken van de werking van de ambulanciers- en brandweerschool en de opleiding redder aan zee. (03/07/2023)

Proclamatie VTI

“Ik zou dan ook de laureaten van harte willen feliciteren met het behaalde resultaat.  Het zijn de tastbare getuigenissen van jullie kennis en kunde, inzet, enthousiasme en liefde voor het ambacht.  Ik verneem dat jullie de smaak te pakken hebben en in die richting nog verder willen gaan.  Ik wens jullie veel succes en dank voor het geleverde werk.  Ik wil ook de schooldirectie danken voor de medewerking.  Ik ben voorstander van een gerichte samenwerking tussen de overheid en het onderwijs” sprak de gouverneur tijdens de proclamatie van de leerlingen van het 7de jaar restauratie. (29/06/2023)

Algemene vergadering EGTS

Op 27 juni 2023 woonde de gouverneur de Algemene Vergadering bij van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale in Poperinge. Verschillende agendapunten hadden betrekking op de financiën van de EGTS: de begroting 2023, de jaarrekening, de administratieve rekening van het boekjaar 2022 en de eerste begrotingswijziging van 2023.  Verder werd het activiteitenrapport 2022 goedgekeurd.  Daarnaast waren er heel wat diverse punten, waaronder de geplande aanwerving van een halftijdse tweetalige medewerker voor grensoverschrijdende samenwerking, de geplande offertevraag voor de aanstelling van twee communicatiebureaus voor een nieuwe naam en logo van de EGTS, de (her)lancering van de werkgroepen water en transport/mobiliteit, de opstart van een nieuw technisch overlegorgaan en de aanpak van de statutenwijziging. (27/06/2023)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be