Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2023

Bezoek vice-president van Kenia

Op dinsdag 24 oktober bracht de vice-president van Kenia, H.E. Rigathi Gachagua, een officieel bezoek aan de Port of Antwerp-Bruges en de stad Brugge waar hij werd ontvangen door de burgemeester van Brugge.  Na de ontvangst op het stadhuis werd de vice-president en de delegatie door de gouverneur ontvangen in de residentie.  Waren eveneens aanwezig: mevr. Veerle De Mey, directeur biotechniek en technology Hogeschool VIVES, de heer Jan Mees, algemeen directeur VLIZ, professor Colin Janssen, faculty bioscience engineering UGent en dhr. Jean-Marie Deplancke, gemeenteraadslid stad Brugge. (26/10/2023)

Vergadering Scheldemondraad

Op 25 oktober 2023 kwam de Scheldemondraad van Euregio Scheldemond opnieuw samen in Brugge. Met Euregio Scheldemond stimuleren de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland grensoverschrijdende samenwerking. Tijdens de Scheldemondraad kwamen onder meer de aanpak van grensknelpunten en projectvoorstellen voor het Scheldemondfonds aan bod. Met het Scheldemondfonds wil de Euregio Scheldemond concrete acties ondersteunen die de grensoverschrijdende samenwerking bevorderen. Deze keer kreeg het project “Vraag het aan Ursula!” definitief groen licht. Met dit project worden jongeren 16+ uit de grensstreek uitgedaagd om na te denken over Europa en wat Europa voor jongeren in de grensstreek kan betekenen.(25/10/2023)

Stuurgroep Havenoverleg

De gouverneur zat de vergadering voor van de stuurgroep havenoverleg.  Tijdens dit overleg werden de strategische lijnen uitgezet van het  havenoverleg in West-Vlaanderen en werden de prioriteiten bepaald. (24/10/2023)

 

Overleg kustburgemeesters Marien Ruimtelijk Plan

Op vrijdag 13 oktober organiseerde de gouverneur, op vraag van de minister van Noordzee, een informatievergadering voor de kustburgemeesters over het Marien Ruimtelijk Plan.  De medewerkers van de minister van de Noordzee gaven de aanwezige burgemeesters een overzicht van de stand van zaken van het plan en gingen uitgebreid in op de vragen en bezorgdheden die in de discussie naar boven kwamen. Aansluitend werd nog een stand van zaken meegegeven over het windmolenpark van Duinkerke. (13/10/2023)

50 jaar Daikin

De gouverneur en zijn echtgenote waren in Gent aanwezig op de viering van 50 jaar Daikin in Europa, Het Midden-Oosten en Afrika.  “Laten we de indrukwekkende mijlpalen niet vergeten die Daikin Europe heeft bereikt als hoofdkantoor voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika.  Drievoudig winnaar van de Fabrieksinvestering van het Jaar in 2022, dankzij de investering in een nieuw R&D-centrum voor warmtepompverwarming en duurzame koeling in Gent.  Deze investeringen zullen ongetwijfeld innovatie terugbrengen naar de fabriek in Oostende en de hele sector vooruit helpen” sprak de gouverneur tot de aanwezigen op deze feestelijke verjaardagsviering. (12/10/2023)

Vergadering beleidsorgaan-themavergadering audit kustwacht

Op dinsdag 10 oktober vond een speciale thema-vergadering plaats van het Beleidsorgaan Kustwacht, waar de gouverneur deel van uitmaakt. Het beleidsorgaan boog zich over de ontwerptekst van het nieuwe samenwerkingsakkoord Kustwacht, dat werd opgemaakt naar aanleiding van het audit-traject dat binnen de structuur Kustwacht werd doorlopen het voorbije jaar. (10/10/2023)

Informatievergadering PZ MIDOW

Op dinsdag 10 oktober woonde de gouverneur een informatievergadering bij in de politiezone MIDOW, die zich specifiek richtte tot de gemeenteraadsleden van de gemeenten van de zone.  Zonevoorzitter Koenraad De Groote en korpschef Ruben  Depaepe kaderden op een zeer heldere en transparante manier wat de gevolgen zijn van de nakende fusie tussen de gemeenten Oostrozebeke en Tielt voor het voortbestaan van de politiezone en in welke situatie de politiezone zich op dit moment bevindt.  Er was ruimte voor vragen en bezorgdheden van de aanwezigheden, en de gouverneur kaderde ook zijn eigen bekommernissen met betrekking tot de stand van zaken. De gouverneur spoorde alle gemeenteraden aan om op zeer korte termijn een geïnformeerde beslissing te nemen, aangezien de tijd dringt. (10/10/2023)

Academische zitting feestjaar F. Verbiest

“Als symbool van onze jarenlange succesvolle bilaterale samenwerking brengt het orkest van onze zusterprovincie Zhejiang in Peking de Verbiest mars met traditionele  Chinese instrumenten.  Zo meteen luisteren we naar de opname van een recente repetitie.  Dit is waar Verbiest voor stond: het verenigingen van culturen en mensen door kennis en begrip.  We kunnen veel leren van zijn erfenis” sprak de gouverneur tijdens de academische zitting  “In de voetsporen van Ferdinand Verbiest: samenwerking met China vroeger en nu …” in Pittem. (09/10/2023)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be