Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

april 2024

Herdenking St. George’s Day in Dover

Op uitnodiging van Dover Town Council woonde de gouverneur op dinsdag 23 april in Dover de plechtigheid bij ter gelegenheid van St. George’s Day. Na een bloemenhulde op Saint James’ Cemetry volgde een plechtigheid aan het oude stadhuis van Dover met om 12 uur de ‘ringing of the Zeebrugge Bell’ vanop balkon Maison Dieu. (23/4/2024)

Opening Provinciaal Hof

Na een lange periode van restauratie vormde het Provinciaal Hof om tot een open Huis voor alle West-Vlamingen en bezoekers van buiten de provincie. De gouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier mochten het vernieuwde Provinciaal hof plechtig heropenen. De heropening van het Provinciaal Hof gaat gepaard met het tiendaags festival “Over Morgen. Hoe leven in 2050”. (18/04/2024)

Uitreiking eretekens moed of zelfopoffering

De gouverneur reikte, in aanwezigheid van familie, de burgemeester en schepen van Oostende het burgerlijk ereteken voor moed en zelfopoffering of menslievendheid uit aan Nike Serlez en Tijs Houwen, beiden uit Oostende. Zij kregen een medaille en diploma voor het redden van twee oudere bewoners uit een brand in een appartementsgebouw op dinsdag 25 april 2023. (19/04/2023)

Overleg korpschefs West-Vlaanderen

De gouverneur was op donderdag 18 april in Ieper aanwezig op de vergadering van de korpschefs West-Vlaanderen. Een eerste deel van de agenda bestond in de opvolging van de agendapunten van de vergadering van de korpschefs van 22 februari ll., zoals o.a. portefeuilles, Hycap, agendapunten parket, getuigen in assisenzaken en administratief toezicht door de gouverneur op de werking van de lokale politie. Een tweede luik werd gevormd door bijkomende agendapunten zoals overleg Fluvia, richtlijn dragen van dienstvuurwapens voor leden van de federale politie, evenementenbeheer, de evaluatie van de crisisoefening in de gevangenis van Ieper en tenslotte het slaagpercentage van de lichting van maart van de WPS. (18/04/2024)

Algemene vergadering PCBA

Op woensdag 17 april woonde de gouverneur de algemene vergadering bij van het Comité West-Vlaanderen voor de bevordering van de Arbeid. Onder andere het goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering, het jaarverslag 2023 van de PCBA West-Vlaanderen, de activiteiten van 2024 – planning en stand van zaken – en een eerste insteek voor de activiteiten van 2025 werden er besproken. (17/04/2024)

Evaluatievergadering provinciale fase landbouwacties

Het maakt een onderdeel uit van het crisisbeheer: na elke noodsituatie volgt er een multidisciplinaire evaluatie waarop we in een open sfeer met het oog op toekomstige noodsituaties lessen trekken. De gouverneur nam dan ook het initiatief om alle betrokken partijen uit te nodigen om de provinciale fase die hij afkondigde voor de landbouwacties van januari-februari 2024, te evalueren.  Allereerst bedankte de gouverneur iedereen om constructief bij te dragen bij het beheren van de landbouwacties.  Hoewel de gouverneur begrip heeft voor de noden van de landbouwers, is hij er zich ook van bewust dat dit voor de betrokken hulp- en interventiediensten een intense inzet betekende. (16/04/2024)

Prijsuitreiking provinciale verkeersquiz “Fietsen in Harmonie”

“De campagne “Fietsen in Harmonie” baseert zich sinds haar start op de volgende pijlers: een goede kennis van en respect voor de verkeersregels, de noodzaak aan een reglementair uitgeruste fiets, veilige fietspaden en hoffelijkheid van en tussen alle weggebruikers.  Deze zaken moeten ertoe bijdragen dat fietsers, die nog steeds de meest kwetsbare weggebruikers zijn, verkeersveilig aan het verkeer kunnen deelnemen” sprak de gouverneur de genodigden toe op de prijsuitreiking van de provinciale verkeersquiz “Fietsen in Harmonie”.  De hoofdwinnaar dit jaar was Thijs Cornette uit Loppem.  Zijn vader nam de fiets, aangeboden door Venturelli, aan in zijn naam . (02/04/2024)

Algemene vergadering VLIZ

Aansluitend aan de vergadering van het bestuur van het VLIZ zat de  gouverneur ook de algemene vergadering van het VLIZ voor.  Diverse items op de goed gevulde agenda werden besproken zoals  het activiteitenverslag en de jaarrekening van 2023.  Ook de begroting 2024 en de voorlopige begroting voor 2025 kwamen aan bod.  De vergadering werd afgesloten met de bespreking van de hernieuwing van het mandaat van de bedrijfsrevisor. (26/03/2024)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be