Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

maart 2024

Informele Raad EU Ministers voor Visserij

Op 24 en 25 maart vond een informele Raad van de EU Ministers voor Visserij plaats in Brugge en Zeebrugge. Dit in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De gouverneur werd uitgenodigd voor de openingsreceptie die plaatsvond op zondag 24 maart in de Gotische Zaal van het stadhuis van Brugge. (24/03/2024)

Taskforce Weerbare Westhoek

Na de kennisname door de Vlaamse Regering van het adviesrapport kwam de Taskforce opnieuw bijeen om het vervolgtraject uit te stippelen.
De EFRO-oproep Weerbare Westhoek biedt een unieke opportuniteit om enkele korte termijnacties prioritair op te starten.
De Taskforce valideerde de shortlist van de maatregelen. Verder duidden de waterbeheerders de ondernomen acties en geplande initiatieven op korte termijn.
Voor de acties op langere termijn wordt met externe ondersteuning een plan van aanpak uitgewerkt volgens de principes van Weerbare Westhoek.
Na de Taskforce was er een terugkoppeling aan de burgemeesters. (11/03/2024)

Ontvangst TUYA delegatie

“Het doel van jullie bezoek aan West-Vlaanderen is om de mogelijkheden te verkennen voor samenwerking met onderzoeksinstellingen in West-Vlaanderen rond IoT-oplossingen. 
Vanochtend hadden jullie de gelegenheid om kennis te maken met de gewaardeerde onderzoeksinstellingen.  Vervolgens hebben en blijven jullie de kans krijgen om specifieke onderzoeksinstellingen te bezoeken, namelijk VIVES, Howest en KUL Campus Kortrijk.  Ik ben ervan overtuigd dat jullie tweedaags bezoek waardevolle inzichten zal opleveren en jullie mogelijk zal overtuigen om een samenwerking met West-Vlaanderen te overwegen.   Tot slot ben ik zeer vereerd met jullie bezoek en heb ik er alle vertrouwen in dat het de samenwerking tussen onze twee provincies nog verder zal versterken”
sprak de gouverneur in zijn verwelkoming voor de ontvangst van het Chinees bedrijf TUYA. (11/03/2024)

Overleg Hulpverleningszones

Op donderdag 7 maart 2024 ging het periodiek overleg door van de gouverneur met de verantwoordelijken van de hulpverleningszones. Hoofdpunt op de agenda was de bespreking van lopende gerechtelijke procedures tegen hulpverleningszones over het gebruik van PFAS bevattend blusschuim. Verder werd onder andere nog van gedachten gewisseld over agressie tegen hulpverleners, de onduidelijkheden rond verdelging van wespen en Aziatische hoornaars en batterijen in afval als mogelijke oorzaak van brand.  (07/03/2024)

Deelname ESPORG-conferentie

De Gouverneur nam op 6 maart deel aan de ESPORG (European Safe Parking Organisation) conferentie die plaats vond in de gebouwen van het Europese Parlement in Brussel.

Hij werd hiervoor uitgenodigd als lid van het panel inzake ‘Current and future European Union policy framework to facilitate deployment of a genuine EU-network of connected en green parking areas’.

De Gouverneur een toelichting over de aanpak van de veiligheid op de parkings in West-Vlaanderen onder invloed van de activiteiten van de georganiseerde criminaliteit rondom de transmigratie.

Het potentieel van MacAdressScanners voor de ‘inside’-controle van ladingen, zoals op de vernieuwde parking in Jabbeke werd gedemonstreerd op 6 februari, werd nogmaals toegelicht.

Het concept van de Green Lanes en de digitale Green Lane Stamp, die hiermee zijn verbonden, leidde tot een zeer constructieve gedachtewisseling met verschillende members of parlement (MEP), medewerkers van de Europese Commissie, vertegenwoordigers uit alle logistieke sectoren en parkinguitbaters uit verschillende Europese landen.

De Gouverneur werd ook gevraagd de Runner-Up Award uit te reiken voor de meest succesvolle parkingexploitant van 2023.

 

Eedaflegging kandidaten West-Vlaamse Politieschool

“U heeft er ongetwijfeld naar uitgekeken om na de verschillende selectieproeven het bericht te krijgen dat u geslaagd en geselecteerd was en u eindelijk met de basisopleiding kon starten.  Ondertussen bent u al een tijdje in opleiding en volgt vandaag een eerste officieel moment: de eedaflegging.  U heeft ervoor gekozen om dienstbaar te zijn aan de samenleving en om de wet te handhaven.  U heeft gekozen voor een carrière waarin u de veiligheid en het welzijn van anderen voorop zult stellen.  U zal in het kader hiervan vandaag trouw zweren aan de Koning, de grondwet en de wetten van het Belgische volk” sprak de gouverneur de kandidaten inspecteur van klas 69 – klas 70 en klas 71 toe in het Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten in Zedelgem. (07/03/2024)

Studiedag Manifestaties en Evenementen

Op dinsdag 5 maart nam de gouverneur deel aan de 15de Studiedag over Manifestaties en Evenementen  die doorging in Flanders Expo Gent.  Na de verwelkoming door de voorzitter van Onder de Draak vzw en het inleidende woord door Annelies Verlinden, minister van binnenlandse Zaken, volgde een panelgesprek over het thema Raves.  Hoe ermee omgaan?  Hoe aanpakken?  Aan dit panelgesprek namen de gouverneurs van Oost-Vlaanderen, Limburg en West-Vlaanderen deel onder leiding van moderator Elke Allaert, directeur noodplanning federale dienst Oost-Vlaanderen. (05/03/2024)

Bezoek Duinkerke

De gouverneur bracht samen met de korpschef van de politiezone Westkust een bezoek aan de havensite van Duinkerke.  Er vond een inleidende meeting plaats met de CEO en de board, die de actuele activiteiten en vooral de ambities hebben toegelicht.  De gouverneur nam kennis van en zag het potentieel van deze giga-site net over de grens waar de West-Vlaamse industrie een ondernemende haven lijkt te vinden. De opportuniteiten voor het opbouwen van regionale synergiën kwamen uitgebreid ter sprake. (04/03/2024)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be