Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Taskforce Weerbare Westhoek

Na de kennisname door de Vlaamse Regering van het adviesrapport kwam de Taskforce opnieuw bijeen om het vervolgtraject uit te stippelen.
De EFRO-oproep Weerbare Westhoek biedt een unieke opportuniteit om enkele korte termijnacties prioritair op te starten.
De Taskforce valideerde de shortlist van de maatregelen. Verder duidden de waterbeheerders de ondernomen acties en geplande initiatieven op korte termijn.
Voor de acties op langere termijn wordt met externe ondersteuning een plan van aanpak uitgewerkt volgens de principes van Weerbare Westhoek.
Na de Taskforce was er een terugkoppeling aan de burgemeesters. (11/03/2024)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be