Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciale toelichting reactief afwegingskader prioritair watergebruik

De gouverneur nodigde alle West-Vlaamse burgemeesters en partners betrokken in het integraal waterbeleid uit voor een informatiemoment over het reactief afwegingskader. Dit kader is uitgewerkt om te ondersteunen bij toekomstige beslissingen over droogtemaatregelen. Professor Patrick Willems die de studie naar het afwegingskader mee begeleidde, lichtte het instrument toe. Verder kwamen ook het indicatorendashboard en het vervolgtraject aan bod. 144 deelnemers volgden de infosessie; het bevestigt de nood en het belang van een instrument om beslissingen te onderbouwen. Deze zomerperiode wordt het afwegingskader voor het eerst toegepast. (7/6/2021)

 

Bezoek Hare Majesteit Koningin Mathilde aan de Belgian Cats

Op dinsdag 8 juni bezocht Koningin Mathilde de basketbalploeg Belgian Cats in Kortrijk.  Ze werd verwelkomd door de gouverneur, burgemeester Vandenberghe, Koen Umans, secretaris-generaal vzw Basketbal Vlaanderen en Ann Wauters, kapitein van de Belgian Cats.
Na een rondetafelpresentatie volgde de Koningin een training.  Daarna begaf de Koningin zich op het speelveld voor een gesprek met de basketbalspeelsters en gooide ze een basketbal in de ring.  Tenslotte volgde nog een groepsfoto. (08/06/2021)

Netwerk bestuurlijke handhaving

Sinds vorig jaar werd, binnen de diensten van de gouverneur, de coördinatie van een netwerk bestuurlijke handhaving in West-Vlaanderen opgenomen. Bestuurlijke handhaving is de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Via controle op toelatingen, subsidies, vergunningen, vennootschappen, handelszaken… wordt nagegaan of de, op het eerste zicht, legale façade van een onderneming of ondernemer, klopt.
Het netwerk heeft als belangrijkste doel de trekkers en partners in dit nieuw verhaal bewust en alert te maken.  Maandelijks komt de stuurgroep van het netwerk samen om actiepunten te bespreken, infosessies te organiseren enz.
Op 26 mei nam de gouverneur deel aan het overleg van de stuurgroep, onder leiding van professor Jelle Janssens van de UGent, specialist in deze materie. Zij debatteerden over de core business van het netwerk, het gevaar van mission creep en het verschil en relatie tussen en met bestuurlijke politie en bestuurlijke handhaving. Tevens werd gebrainstormd over de infosessie in het najaar voor burgemeesters en korpschefs. (26/05/2021)

Bezoek Hare Majesteit Koningin Mathilde aan Hogeschool Vives

Op vrijdag 4 juni bracht Koningin Mathilde een bezoek aan de Hogeschool Vives.  De Koningin werd verwelkomd door de gouverneur, burgemeester Vandenberghe en Lieven Danneels, voorzitter van de raad van bestuur VIVES.  Dit bezoek stond in het teken van de gezondheidszorg en de inzet tijdens de coronacrisis.  De Koningin kreeg een korte presentatie rond de speerpunten in de zorg en bracht een bezoek aan de Immersive Room (een ruimte waarin een crisissituatie wordt gesimuleerd). Daarna volgde nog een gesprek met studenten en de zorgcoach. (04/06/2021)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be