Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2021

Overleg CIC en PVO

Op het CIC overleg van 18 mei maakte de gouverneur kennis met het nieuwe diensthoofd SICAD West-Vlaanderen. Kurt Vermeersch, afkomstig van de politiezone Damme/Knokke-Heist.
Commissaris Vermeersch is sinds 1 januari 2021, onder leiding van de dirco West-Vlaanderen, verantwoordelijk voor:
- de dispatching bij de federale politie West-Vlaanderen (CIC)
- het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK)
- het real time intelligence center (RTIC) een dienst dat binnenkort 24/24 en 7/7 ondersteuning zal bieden aan lokale en federale politiediensten.

Op het PVO overleg dat aansloot op het CIC overleg werd naast de lokale en federale politiecapaciteit voor de zomer 2021 aan de kust, de stand van zaken gegeven over:
een studie rond de oprichting van een dienst provinciaal sanctionerend gasambtenaar
- het netwerk bestuurlijke handhaving
- de oorspronkelijke trajectcontroles in onze provincie
- de studie en samenwerking met de Britten in het kader van de beveiliging van de haven van Zeebrugge
- het initiatief van de Minister van Binnenlandse Zaken voor een Staten-generaal over de toekomst van de politiediensten
- de nakende bevraging van de bevolking via de veiligheidsmonitor.

Het PVO overleg werd afgesloten met een brainstorming hoe jongeren, die duidelijke signalen geven aan het begin van een criminele carrière te staan, beter preventief kunnen worden begeleid. (18/05/2021)

Infosessie netwerk bestuurlijke handhaving West-Vlaanderen

Op 18 mei organiseerde het netwerk bestuurlijke handhaving West-Vlaanderen, opgericht in 2020 op vraag van de gouverneur, een infosessie voor lokale en federale politiemensen. Het netwerk wenst op deze manier politiemensen te stimuleren om aan de slag te gaan met bestuurlijke handhaving in onze provincie. Professor Jelle Janssens, expert in deze materie en moderator van dienst, opende de namiddag. De werking van en ervaringen uit het ARIEC Limburg (arrondissementeel informatie- en expertisecentrum) en het EURIEC (Euregionaal informatie en expertisecentrum) werden toegelicht. Specifieke cases en tips werden meegegeven door de veiligheidscoördinator van Kortrijk en contactpunt bestuurlijke handhaving bij de lokale politie van Brugge. (18/05/2021)

Stuurgroep Kustwachtcentrale

Op maandag 17 mei zat de gouverneur online de bijeenkomst van de stuurgroep kustwachtcentrale voor. In deze groep zorgen de kustwachtpartners uit het MIK en het MRCC onder impuls van de gouverneur voor een verdere afstemming en uitbouw van de kustwachtcentrale. Concreet werd het volgende EU-project verder voorbereid, werden afspraken gemaakt voor het vervolgtraject en werd van gedachten gewisseld over de lopende dossiers.” (17/05/2021)

 

Raad van bestuur en algemene vergadering WPS

Op de digitale bijeenkomst van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de WPS werd de aanstelling van nieuwe leden besproken.  Daarna volgde een stand van zaken van de werking van de school met aandacht voor de pedagogische werking, de personeelsaangelegenheden en de financiën.  Als laatste item stond de jaarrekening 2020 en de begrotingsopvolging 2021 geagendeerd. (12/05/2021)

Overleg met West-Vlaamse burgemeesters

Op woensdag 12 mei was er opnieuw een digitaal overleg met alle West-Vlaamse burgemeesters.  Op dit overleg werd de epidemiologische situatie geschetst. Dan volgde een bespreking van de lopende coronamaatregelen.  Tenslotte werd het overleg afgrond met vragen van de burgemeesters. (12/05/2021)

Ondertekening memorandum VLIZ

In de ambtswoning van de gouverneur vond de ondertekening van het Memoradum of Understanding tussen CIBIMA (Centro de Investigaciones Biologia Marina of the Autonomous University of Santo Domingo) en het VLIZ plaats.  Deze ondertekening gebeurde in de aanwezigheid van Z.E. Ivan Ogando Lora, ambassadeur van de Dominicaanse Republiek in België en werd gelivestreamd naar de deelnemers van de Universiteit van Santo Domingo. Als voorzitter van het VLIZ ondertekende de gouverneur het document. (05/05/2021)
 

Oefening Celtic Uprise

De gouverneur woonde een terreinoefening en demonstratie bij van de Mobiele Brigade in de provincies West- en Oost-Vlaanderen (oefening Celtic Uprise 2021).  Zijn Oost-Vlaamse collega, Carina Van Cauter, was eveneens aanwezig.  Na een korte briefing volgde een bezoek aan de trainingsactiviteiten  in Zwevegem.  (05/05/2021)

Digitaal overleg korpschefs

Op 26 april organiseerde de korpschef van de politiezone Regio Tielt een digitaal overleg met zijn collega korpschefs van West-Vlaanderen. De provinciegouverneur, Carl Decaluwé, is standaard gast op dit forum. Het belangrijkste agendapunt was de bespreking van de zomeraanpak 2020 van de lokale en federale politie zowel naar inzet van middelen als capaciteit, de ervaringen en te trekken lessen uit de zomer van 2019, het gebruik van de kustbarometer van Westtoer en de afspraken met de NMBS. (26/04/2021)

Stencilmachine en bullshit

Beste lezer

Het internet is de stencilmachine van onze tijd. Je hoeft niet veel te kunnen of te weten om je ideeën te verspreiden en dat verklaart enerzijds dat ideeën wijder worden verspreid dan ooit en anderzijds dat zoveel onzin zo welig tiert dat het soms net lijkt op de reclamepagina’s die je vroeger in de televisiegids zag en waarop noviteiten werden aangeprezen als een handnaaimachientje, een regenjas die kon worden opgevouwen tot een pakketje ter grootte van een luciferdoosje en natuurlijk de röntgenbril die door kleren kon kijken. Dat werd gekocht omdat mensen geloofden dat het werkte, ook al zou gezond verstand moeten zeggen dat een naaimachientje ter grootte van een nietapparaat niet veel soeps kan zijn. Over de natuurlijke onmogelijkheid van een röntgenbril hoeven we het niet te hebben. Mensen geloven graag in wat te mooi is om waar te zijn, of op zijn minst dat de werkelijkheid niet de werkelijke… eh… werkelijkheid is, want in dat geval kan het leven weleens een nogal banale aangelegenheid zijn. (Marcel Mörig, ‘Stencilmachine’, De Groene Amsterdammer, 11.02.2021)

Overleg Brexit - PASSAnT - Bestuurlijke handhaving - Stuurgroep 112

Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde een cöordinatievergadering online om een algemeen beeld te vormen van de situatie en poolshoogte te nemen van eventuele knelpunten in het kader van de Brexit. (23/03/2021)

Onze havens beschikken binnenkort over een nieuw wapen in de strijd tegen mensen-, drugs- en explosievensmokkel. Met Europese steun ontwikkelen enkele Belgische en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een hoogtechnologische totaalaanpak voor het detecteren van afwijkende patronen met behulp van slimme dekzeilen, innovatieve hekwerken en dataverwerkende camera’s.  “Met heel veel fierheid wil ik benadrukken dat de samenwerking tussen vele, enthousiaste, gedreven  maar vooral resultaatgerichte partners heeft geleid tot de concrete oplevering van het project 'PASSAnT'. Of noem het eerder een 'concept' voor een geïntegreerde beveiliging van havens. Als het gerealiseerde traject vandaag zo simpel lijkt, dan is dit enkel het gevolg van het heel sterke ploegwerk richting finish. Het succesverhaal dat vandaag naar buiten moét worden gebracht, wordt hopelijk een bron van inspiratie voor zij die twijfelen om op zoek te gaan naar de next level, te innoveren of te disrupteren. Dit zijn evengoed buzz-words waarmee ik hoop binnen een paar jaar opnieuw aan een even succesvolle fact-checking als deze te mogen doen.” zei de gouverneur op de digitale bijeenkomst PASSAnT. (14/4/2021)

"Burgemeesters vervullen een cruciale trekkersrol in bestuurlijke handhaving. Het is aan u om de lead te nemen in de strijd tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Vandaar mijn initiatief om vandaag met u virtueel samen te komen en uw collega burgemeesters aan het woord te laten om u te overtuigen van het belang van bestuurlijke handhaving. Vorig jaar startte ik het netwerk bestuurlijke handhaving in West-Vlaanderen op en dit op vraag van de korpschefs. Bestuurlijke handhaving is veel meer dan politieverordeningen, GAS-wetgeving en GAS-boetes. Overleg in een vroeg stadium tussen de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, is belangrijk. Het parket en de federale gerechtelijke politie zijn dan ook cruciale partners en vertegenwoordigd in het netwerk." zei de gouverneur op het overleg bestuurlijke handhaving. (20/4/2021)

De gouverneur zat het online overleg met de stuurgroep 112 voor. De deelnemers bespraken de mogelijkheid om BE-Alert te gebruiken in de noodcentrale 112. Ook het afkondigen van de operationele fase bij grotere incidenten stond op de agenda. Andere agendapunten waren het aantreffen van munitie en explosieven uit de wereldoorlogen en de actie ‘Modder op de weg’. (23/4/2021)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be