Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg Brexit - PASSAnT - Bestuurlijke handhaving - Stuurgroep 112

Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde een cöordinatievergadering online om een algemeen beeld te vormen van de situatie en poolshoogte te nemen van eventuele knelpunten in het kader van de Brexit. (23/03/2021)

Onze havens beschikken binnenkort over een nieuw wapen in de strijd tegen mensen-, drugs- en explosievensmokkel. Met Europese steun ontwikkelen enkele Belgische en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een hoogtechnologische totaalaanpak voor het detecteren van afwijkende patronen met behulp van slimme dekzeilen, innovatieve hekwerken en dataverwerkende camera’s.  “Met heel veel fierheid wil ik benadrukken dat de samenwerking tussen vele, enthousiaste, gedreven  maar vooral resultaatgerichte partners heeft geleid tot de concrete oplevering van het project 'PASSAnT'. Of noem het eerder een 'concept' voor een geïntegreerde beveiliging van havens. Als het gerealiseerde traject vandaag zo simpel lijkt, dan is dit enkel het gevolg van het heel sterke ploegwerk richting finish. Het succesverhaal dat vandaag naar buiten moét worden gebracht, wordt hopelijk een bron van inspiratie voor zij die twijfelen om op zoek te gaan naar de next level, te innoveren of te disrupteren. Dit zijn evengoed buzz-words waarmee ik hoop binnen een paar jaar opnieuw aan een even succesvolle fact-checking als deze te mogen doen.” zei de gouverneur op de digitale bijeenkomst PASSAnT. (14/4/2021)

"Burgemeesters vervullen een cruciale trekkersrol in bestuurlijke handhaving. Het is aan u om de lead te nemen in de strijd tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Vandaar mijn initiatief om vandaag met u virtueel samen te komen en uw collega burgemeesters aan het woord te laten om u te overtuigen van het belang van bestuurlijke handhaving. Vorig jaar startte ik het netwerk bestuurlijke handhaving in West-Vlaanderen op en dit op vraag van de korpschefs. Bestuurlijke handhaving is veel meer dan politieverordeningen, GAS-wetgeving en GAS-boetes. Overleg in een vroeg stadium tussen de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, is belangrijk. Het parket en de federale gerechtelijke politie zijn dan ook cruciale partners en vertegenwoordigd in het netwerk." zei de gouverneur op het overleg bestuurlijke handhaving. (20/4/2021)

De gouverneur zat het online overleg met de stuurgroep 112 voor. De deelnemers bespraken de mogelijkheid om BE-Alert te gebruiken in de noodcentrale 112. Ook het afkondigen van de operationele fase bij grotere incidenten stond op de agenda. Andere agendapunten waren het aantreffen van munitie en explosieven uit de wereldoorlogen en de actie ‘Modder op de weg’. (23/4/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be