Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

UPDATE: Stand van zaken op maandagavond 13/11 - provinciaal ANIP naar aanleiding van de wateroverlast in zuid-West-Vlaanderen

datum publicatie persbericht: 
14 november, 2023

Meteo: na een drogere periode de komende nacht, worden morgen in de loop van de voormiddag een aantal forse buien verwacht. De huidige weermodellen zijn het niet eens over de te verwachten neerslaghoeveelheden, maar volgens het meest pessimistische model kan er tot 30 liter/m² vallen. In combinatie met de mogelijke effecten van de voorspelde harde wind  op de watervlaktes wordt dit een situatie die nauw in de gaten zal gehouden worden.

Waterstanden: vandaag werd opnieuw maximaal ingezet op de afvoer van het water richting de zee. De afvoer op de zijlopen was zelfs even groot als vanaf de IJzer. Afhankelijk van de locatie daalt het waterpeil over het algemeen langzaam. Op een aantal plaatsen was er een stagnatie of zelfs nog een lichte stijging waar te nemen. De waterbeheerders gaan ervan uit dat we de komende dagen niet meer die peilpieken zullen zien zoals we die de voorbije dagen gehad hebben.

 

Wat is er vandaag op het terrein gebeurd?

Dankzij de combinatie van alle door de verschillende waterbeheerders genomen maatregelen werden vandaag zeer grote watermassa’s afgevoerd richting zee. Dergelijke debieten werden nog nooit eerder gerealiseerd. De ingezette pompen maken een reëel verschil, niet alleen qua afvoer van het water maar ook omdat het hierdoor mogelijk is om 24 uur op 24 te lozen (in plaats van afhankelijk te moeten zijn van de getijdenwerking). Er worden ook nog steeds pompen bijgezet en dat zal ook morgen nog het geval zijn.

Daarnaast zijn er vandaag vooral beheerswerken en allerhande logistieke taken uitgevoerd. Deze zijn niet alleen noodzakelijk om de hinder van de wateroverlast te beperken maar ook om verdere schade zoveel mogelijk te vermijden. Er werden door water ingesloten dieren ontzet, een noodbrug aangelegd om een ingesloten woning veilig te kunnen bereiken, medewerkers van Aquafin werden begeleid naar technische installaties in overstroomd gebied, …

Ook de voorraad zandzakken werd verder op peil gehouden. Vandaag is de productie ervan verhuisd van Poperinge naar de basis in Lombardsijde waar militairen de komende nacht 100 ton zullen verwerken in zandzakken.

De komende uren en dagen blijft de situatie op het terrein verder opgevolgd worden. Het is nu afwachten wat morgen zal brengen qua regen en wind en wat de impact daarvan lokaal zal zijn.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be