Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg zonecommandanten

Op donderdag 21 september 2023 ontving de gouverneur de verantwoordelijken van de hulpverleningszones voor het periodiek overleg. Op de agenda stond onder andere de problematiek van de interzonale dispatching. Nu binnenkort alle zones dezelfde software gebruiken voor hun dispatching, wordt het dossier heropend en zal een studie worden uitgevoerd om na te gaan hoe een interzonale dispatching in onze provincie kan worden gerealiseerd. Verder kwamen vertegenwoordigers van de firma ESRI de mogelijkheden toelichten die de firma kan bieden, om te komen tot een uniforme en actuele  cartografie voor de hulpdiensten. Ook dit project wordt in de nabije toekomst verder uitgerold. (21/09/2023)

Bijeenkomst CIC & PVO

Op 11 september organiseerde de gouverneur het tweede CIC en PVO overleg dit jaar met de procureur-generaal als voorzitter, waarbij de vaste leden van de lokale en federale politiediensten West-Vlaanderen werden uitgenodigd. Op het CIC (provinciale Coördinatie- en InformatieCentrum van de federale politie) kwamen de veiligheid van de haven van Zeebrugge, gemengde patrouilles op zee, de kustversterking van de politie en de capaciteit van de calltakers (centrale 100/101/112 van het CIC) deze zomer, aan bod.  Op het PVO (provinciaal veiligheidsoverleg) besprak men de stalkingalarmen voor slachtoffers, de multi- en monodisciplinaire aanpak bij rave party’s, de noodzaak of wildgroei van anonieme meldpunten, het bi-nationaal samenwerkingsakkoord tussen Menen en Halluin, de omzendbrief recreatiedomeinen en -gebieden, de stand van zaken van de website voor digitale fietscontroles, het neveneffect van trajectcontroles en het betogingsverbod voor individuen. De gouverneur overliep tevens de afspraken gemaakt met de UK Border Force inzake transmigratie. (11/09/2023)

Overleg ARIEC met Alain De Laender

Op 11 september overlegde de gouverneur met de Dirco van de federale politie West-Vlaanderen over de oprichting van het ARIEC West-Vlaanderen. Het arrondissementeel informatie en expertisenetwerk (ARIEC) startte op 1 september in onze provincie. Deze dienst ondersteunt de stads- en gemeentebesturen en de lokale en federale politiediensten bij hun bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. De toekomst, de rol van de nieuw aangeworven juriste en de samenwerking met het netwerk bestuurlijke handhaving van de gouverneur stonden op de agenda. (11/09/2023)

Dagelijks bestuur WPS

De gouverneur zat de vergadering van het dagelijks bestuur van de WPS voor.  Op deze bijeenkomst werden onder andere een stand van zaken van de werking van de school, de begrotingsopvolging 2023 en begrotingsaanzet 2024-205 besproken.  (20/09/2023)

Ontvangst ambassadeur van Hongarije

De gouverneur ontving Z.E. de heer Tamás Iván Kovács, ambassadeur van Hongarije, voor een beleefdheidsbezoek in zijn Ambtswoning. Diverse economische en culturele onderwerpen kwamen hierbij aan bod. De ambassadeur bracht ook een bezoek aan de heer Dirk De fauw, burgemeester van Brugge. (18/09/2023)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be