Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juli 2024

Lunch met Alain De Laender

De directeur coördinator van de federale politie West-Vlaanderen, Alain De Laender, beter gekend als DIRCO werd uitgenodigd door de gouverneur op 16 juli om zijn pensioen, mooie carrière, goede samenwerking en afscheid, te vieren.
Alain De Laender begon zijn carrière bij de politie Brugge in 1981. In 2003 werd hij korpschef van de politiezone Polder. In 2014 werd hij benoemd tot DIRCO West-Vlaanderen. Hij ging op 1 juni met pensioen.
De intense samenwerking met de gouverneur entte zich voornamelijk op volgende thema’s: transmigratie – noodplanning – bestuurlijke aanpak. De gouverneur wenste Alain De Laender een goede gezondheid toe en een welverdiend pensioen. (16/07/2024)

Bezoek van Chinese Vice Minister WANG Lingjun aan West-Vlaanderen

Op 28 juni ontving gouverneur Decaluwé Mr. WANG Lingjun, Vice Minister van de General Administration of Customs of China (GACC), samen met vertegenwoordigers van de Chinese missie bij de EU, in zijn residentie te Brugge. Vertegenwoordigers van COSCO en de Cargo luchthaven van Oostende waren ook aanwezig. Tijdens het bezoek werd West-Vlaanderen gepromoot als unieke toegangspoort tot Europa voor Chinese producten en vice versa. Tevens werden strategieën besproken voor verdere samenwerking op handelsgebied tussen West-Vlaanderen, Zhejiang en Suzhou. Het bezoek werd afgesloten met een kort bezoek aan Brugge. (28/06/2024)

Ontvangst medische delegatie

De provincies West-Vlaanderen en Zhejiang hebben de afgelopen 24 jaar succesvol samengewerkt op economisch, handels-, academisch en gezondheidsgebied. Na de COVID-periode werd de samenwerking in de gezondheidszorg hervat met een bezoek van de Zhejiang Association of Science and Technology, samen met artsen specialisten uit vooraanstaande ziekenhuizen in Zhejiang.

Hoogtepunten van hun bezoek waren een bezoek aan Barco (Health), KUL Campus Kulak (onderzoek in Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen) en AZ Groeninge. In het najaar volgt een tegenbezoek, waarbij onze artsen specialisten lezingen zullen geven aan hun Chinese collega’s en stagiaires selecteren voor observatiestages in West-Vlaanderen. (20/06/2024)

Dagelijks Bestuur WPS

Het dagelijks bestuur van de WPS, onder voorzitterschap van de gouverneur, besprak de werking van de school zoals de basisopleidingen en het personeel. Verder stonden ook het project ’digitalisering’ en de begrotingsopvolging 2024/2025 op de agenda. (05/07/2024)

Receptie ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag

Op woensdag 3 juli was de gouverneur te gast in Den Haag om een receptie bij te wonen ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag. Tevens werd er afscheid genomen van Filip D’havé als diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen in Nederland. Zijn plaatsvervanger Nic Van der Marliere werd er verwelkomd. (03/07/2024)

Bestuurscomité KULAK

De gouverneur was aanwezig op de bijeenkomst van het bestuurscomité van de KULAK in Kortrijk.  Naast de goedkeuring van het verslag van de vorige bijeenkomst werd ook het strategisch dossier besproken alsook 60 jaar Kulak en de beleidsruimte 2024-2025. Tenslotte volgden nog enkele mededelingen van de campusrector. (02/07/2024)

Ontvangst leden Uitvoerend Comité van het Straits Committee

Op donderdag 4 juli verwelkomde Gouverneur Decaluwé de leden van het Uitvoerend Comité van het Straits Committee in zijn ambtswoning. Het netwerk dat verschillende regio's uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en België samenbrengt, kwam gedurende 2 dagen samen in Brugge. Tijdens de vergadering op 5 juli werden onder meer verschillende acties en evenementen van de afgelopen maanden geëvalueerd, nieuwe acties geïnitieerd voor gedeelde beleidsprioriteiten en de werkagenda voor 2025 vastgelegd. (04/07/2024)

Overleg kustburgemeesters – marien ruimtelijk plan

Op dinsdag 2 juli ging er een overleg door van de gouverneur met de kustburgemeesters. Dit overleg kwam er op vraag van de minister voor de Noordzee, en had als doel de stand van zaken toe te lichten van het marien ruimtelijk plan voor de periode 2026-2034. Aan de hand van een PowerPointpresentatie werden de belangrijkste wijzigingen van de voorbije maanden toegelicht. De burgemeesters kregen ook de kans hun bezorgdheden te uiten. Tot eind augustus kunnen zowel de gemeentebesturen als het grote publiek opmerkingen formuleren op het ontwerp-MRP. De afgevaardigden van de minister gaven de burgemeesters de raad om hun bezorgdheden ook effectief als opmerking in te dienen. (02/07/2024)

Reddings- en communicatieoefening aan de kust

De gouverneur van West-Vlaanderen organiseerde, samen met de betrokken partners, een reddings- en communicatieoefening in Bredene op dinsdag 2 juli. Deze oefening wil binnen de ‘Afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische kust’ de alarmering van de interventiediensten en de onderlinge communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de lucht testen.
Er waren twee scenario’s, waarvan één de activering van de afsprakenregeling noodzakelijk maakte. De scenario’s werden ter plaatse toegelicht. Om de scenario’s in scène te zetten werden poppen en simulanten van de militaire overheid en van de gemeente Bredene gebruikt.
De volgende middelen werden ingezet voor de zoekactie op zee: het 40ste Search and Rescue van Koksijde, de scheepvaartpolitie, de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) en de DAB Vloot (reder van de Vlaamse Overheid). De hulpverleningszone 1 en de lokale politiezone Bredene -  De Haan namen ook deel aan de oefening kant land, samen met de MUG Oostende en de ambulance van de hulpverleningszone 1 (Vlaamse Kruis). De alarmcentrales -de noodcentrale 112, het Communicatie- en InformatieCentrum 101, het Maritieme Reddings-en CoördinatieCentrum en het Maritiem Informatie Kruispunt - speelden een cruciale rol in de alarmering van die diensten. (02/07/2024)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be