Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg kustburgemeesters – marien ruimtelijk plan

Op dinsdag 2 juli ging er een overleg door van de gouverneur met de kustburgemeesters. Dit overleg kwam er op vraag van de minister voor de Noordzee, en had als doel de stand van zaken toe te lichten van het marien ruimtelijk plan voor de periode 2026-2034. Aan de hand van een PowerPointpresentatie werden de belangrijkste wijzigingen van de voorbije maanden toegelicht. De burgemeesters kregen ook de kans hun bezorgdheden te uiten. Tot eind augustus kunnen zowel de gemeentebesturen als het grote publiek opmerkingen formuleren op het ontwerp-MRP. De afgevaardigden van de minister gaven de burgemeesters de raad om hun bezorgdheden ook effectief als opmerking in te dienen. (02/07/2024)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be