Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Actie “Afleiding in het verkeer kan dodelijk zijn”

De gouverneur woonde de nationale actie tegen afleiding achter het stuur, georganiseerd door de federale wegpolitie, in Veurne bij.  In West-Vlaanderen namen zowel de lokale als de federale politiediensten hieraan deel.  Ook VSV (Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde) sloot aan met hun sensibiliseringscampagne “Negeer je vrienden, focus op de weg, niet op je gsm”.  Met vereende krachten, door de inspanningen te bundelen, wordt een duidelijk signaal gegeven: gsm gebruik en andere vormen van afleiding van de weggebruiker in het verkeer kan dodelijk zijn.  Dit werd recent pijnlijk duidelijk in de provincie West-Vlaanderen bij twee dodelijke verkeersongevallen: één met een minderjarige fietsster en één met een bestuurder van een lichte vrachtauto.  Beiden waren afgeleid en hadden de gsm in de hand toen het fout liep.

Bezoek aan stedelijk natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen

In het Seine-Scheldeproject wil het luik Rivierherstel Leie watergebonden, terrestrische natuur realiseren langs de Leieboorden. Vanuit de rol als intendant in dit project bracht de gouverneur een bezoek aan het Gentse natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. Dit natuurreservaat is te beschouwen als een goede praktijk voor de invulling van de doelstellingen voor het luik Rivierherstel Leie. Met een consistent beleid wist de stad Gent er de voorbije decennia 200 ha te verwerven waarvan tijdens de winterperiode een aanzienlijk deel overstroombaar gebied is. Het is te beschouwen als een groene parel ingesloten in het verstedelijkte Gentse kerngebied. Er zijn beheersovereenkomsten met landbouwers die in goede verstandhouding de natuurdoelstellingen helpen realiseren. (17.05.2022)

Droogteoverleg

Op advies van de Vlaamse Droogtecommissie was er een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg. Door de aanhoudende droogte zijn er dalende waterpeilen en vermindert de waterkwaliteit. In enkele waterlopen worden de vooropgestelde minimumpeilen niet meer gehaald. De gouverneur besliste na bespreking op het droogteoverleg daarom tot een tijdelijk onttrekkingsverbod voor de Blankaart, de Rivierbeek, de Heulebeek, de Kemmelbeek, de Kerkebeek, de Martjesvaart en de Handzamevaart. (16.05.2022)

Lunch Ladies Program EU CHOD meeting

Op woensdag 18 mei brachten de dames in het kader van de EU CHOD meeting, georganiseerd door de diensten van admiraal en Chef van Defensie Michel Hofman,  een bezoek aan Brugge.  De dames werden verwelkomd door de gouverneur in zijn residentie en genoten daar van een korte lunch.  (18/05/2022)

Bestuurscomité Kulak gevolgd door diner

Het bestuurscomité van de Kulak ging op dinsdag 17 mei door in de ambtswoning van de gouverneur.  Op de agenda stonden onder meer de investeringsplannen, onderzoek en het strategisch dossier: faculteit economie en bedrijfswetenschappen.  Na de vergadering volgde een diner. (17/05/2022)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be