Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Verruiming onttrekkingsverbod in West-Vlaanderen

datum publicatie persbericht: 
13 juli, 2023

Vanaf 7 juli is het niet meer toegelaten om water op te pompen uit de Blankaart, de Kerkebeek en de Poekebeek. Enkele lokale onweersbuien brachten geen soelaas. Extra droogtemaatregelen moeten verder droogvallen van deze waterlopen tegengaan.

De voorbije week was neerslag aangekondigd. In sommige regio’s van West-Vlaanderen, zoals in het Leiebekken, viel er veel minder regen dan verwacht. De neerslagzones concentreerden zich eerder in het noordwesten van de provincie, langs de kust en ten noorden van de IJzer. De voorspellingen sturen verder aan op warme weersomstandigheden met lokale onweersbuien met een hoge mate van onzekerheid.

Sinds 13 juni is er al een onttrekkingsverbod van kracht in de stroomgebieden van de Rivierbeek, de Heulebeek en de Kemmelbeek. Enkele buien zorgden op 20 juni voor een kortstondige piek op deze waterlopen. Al meer dan een week blijven de peilen opnieuw onder de minimale drempels. Er is nog geen sprake van herstel zodat de onttrekkingsverboden er verder van kracht blijven.

Dankzij de vele inspanningen van de waterbeheerders konden we in het Blankaartgebied langer dan de voorbije droogteperiodes het streefpeil van 2m70 TAW benaderen. Door de verminderde waterkwaliteit van de IJzer is het aanvullen van het Blankaartgebied ondertussen stilgevallen. Het waterpeil zakte snel naar 2m58 TAW. Een onttrekkingsverbod is er noodzakelijk om een verdere peildaling af te remmen. Vorig jaar was zo’n verbod er al in mei bij een peil van 2m56 TAW, toen de laagste waarde van de voorbije 5 jaar in de maand mei.

In het opwaartse traject van de Poekebeek in West-Vlaanderen en het stroomgebied van de Kerkebeek zijn de waterstanden er ook kritisch laag. Deze stroomgebieden worden vanaf morgen ook tijdelijk beschermd tegen waterinname.

Voor de overige waterlopen stellen zich momenteel nog geen problemen. Ook de aanvoer via de kanalen en bevaarbare waterwegen blijft verzekerd. De waterkwaliteit blijft er wel een aandachtspunt. Door blauwalgen zijn er voor het kanaal Roeselare – Leie al beperkingen van kracht.

De situatie wordt verder op de voet gevolgd. De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar op https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen  en de provinciale website  www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. Er is ook een overzicht beschikbaar van de bufferbekkens waar innemen van water wel nog mogelijk is.

Voor meer informatie: Gouverneur Carl Decaluwé via gouverneur@west-vlaanderen.be – 050 40 58 11

Op www.gouverneurwest-vlaanderen.be vind je alle info over de activiteiten van gouverneur Decaluwé, evenals alle persberichten.

 

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be