Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Versoepeling onttrekkingsverbod in West-Vlaanderen

datum publicatie persbericht: 
4 augustus, 2023

Sedert 21 juli was er een tijdelijk onttrekkingsverbod voor  de Hertsbergebeek (volledig), de Kerkebeek (volledig), de Handzamevaart (gedeeltelijk), de Martjesvaart (gedeeltelijk), de Devebeek (volledig) en de Heulebeek (volledig). Door de neerslag van de voorbije week en de hoeveelheid neerslag die nog voorspeld wordt voor de komende dagen is het onttrekkingsverbod voor deze waterlopen geschrapt.

De Poekebeek staat momenteel terug op normaal peil. Het onttrekkingsverbod is er geschrapt voor het opwaartse traject.

Het onttrekkingsverbod blijft wel behouden) in de Blankaart (gedeeltelijk), de Kemmelbeek (gedeeltelijk) en de Rivierbeek (volledig). (zie kaart in bijlage) Omwille van onvoldoende waterpeil is het niet  toegelaten om er water op te pompen.

Hiernaast is er sinds 1 april 2022 in West-Vlaanderen al een permanent onttrekkingsverbod van kracht in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek.

De situatie wordt verder op de voet gevolgd. De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar op https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen  en de provinciale website  www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. Er is ook een overzicht beschikbaar van de bufferbekkens waar innemen van water wel nog mogelijk is.

Hierbij vindt u het besluit van de gouverneur en het persbericht dat verstuurd werd.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be