Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Digitaal overleg korpschefs

Op 26 april organiseerde de korpschef van de politiezone Regio Tielt een digitaal overleg met zijn collega korpschefs van West-Vlaanderen. De provinciegouverneur, Carl Decaluwé, is standaard gast op dit forum. Het belangrijkste agendapunt was de bespreking van de zomeraanpak 2020 van de lokale en federale politie zowel naar inzet van middelen als capaciteit, de ervaringen en te trekken lessen uit de zomer van 2019, het gebruik van de kustbarometer van Westtoer en de afspraken met de NMBS. (26/04/2021)

Stencilmachine en bullshit

Beste lezer

Het internet is de stencilmachine van onze tijd. Je hoeft niet veel te kunnen of te weten om je ideeën te verspreiden en dat verklaart enerzijds dat ideeën wijder worden verspreid dan ooit en anderzijds dat zoveel onzin zo welig tiert dat het soms net lijkt op de reclamepagina’s die je vroeger in de televisiegids zag en waarop noviteiten werden aangeprezen als een handnaaimachientje, een regenjas die kon worden opgevouwen tot een pakketje ter grootte van een luciferdoosje en natuurlijk de röntgenbril die door kleren kon kijken. Dat werd gekocht omdat mensen geloofden dat het werkte, ook al zou gezond verstand moeten zeggen dat een naaimachientje ter grootte van een nietapparaat niet veel soeps kan zijn. Over de natuurlijke onmogelijkheid van een röntgenbril hoeven we het niet te hebben. Mensen geloven graag in wat te mooi is om waar te zijn, of op zijn minst dat de werkelijkheid niet de werkelijke… eh… werkelijkheid is, want in dat geval kan het leven weleens een nogal banale aangelegenheid zijn. (Marcel Mörig, ‘Stencilmachine’, De Groene Amsterdammer, 11.02.2021)

Overleg Brexit - PASSAnT - Bestuurlijke handhaving - Stuurgroep 112

Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde een cöordinatievergadering online om een algemeen beeld te vormen van de situatie en poolshoogte te nemen van eventuele knelpunten in het kader van de Brexit. (23/03/2021)

Onze havens beschikken binnenkort over een nieuw wapen in de strijd tegen mensen-, drugs- en explosievensmokkel. Met Europese steun ontwikkelen enkele Belgische en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een hoogtechnologische totaalaanpak voor het detecteren van afwijkende patronen met behulp van slimme dekzeilen, innovatieve hekwerken en dataverwerkende camera’s.  “Met heel veel fierheid wil ik benadrukken dat de samenwerking tussen vele, enthousiaste, gedreven  maar vooral resultaatgerichte partners heeft geleid tot de concrete oplevering van het project 'PASSAnT'. Of noem het eerder een 'concept' voor een geïntegreerde beveiliging van havens. Als het gerealiseerde traject vandaag zo simpel lijkt, dan is dit enkel het gevolg van het heel sterke ploegwerk richting finish. Het succesverhaal dat vandaag naar buiten moét worden gebracht, wordt hopelijk een bron van inspiratie voor zij die twijfelen om op zoek te gaan naar de next level, te innoveren of te disrupteren. Dit zijn evengoed buzz-words waarmee ik hoop binnen een paar jaar opnieuw aan een even succesvolle fact-checking als deze te mogen doen.” zei de gouverneur op de digitale bijeenkomst PASSAnT. (14/4/2021)

"Burgemeesters vervullen een cruciale trekkersrol in bestuurlijke handhaving. Het is aan u om de lead te nemen in de strijd tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Vandaar mijn initiatief om vandaag met u virtueel samen te komen en uw collega burgemeesters aan het woord te laten om u te overtuigen van het belang van bestuurlijke handhaving. Vorig jaar startte ik het netwerk bestuurlijke handhaving in West-Vlaanderen op en dit op vraag van de korpschefs. Bestuurlijke handhaving is veel meer dan politieverordeningen, GAS-wetgeving en GAS-boetes. Overleg in een vroeg stadium tussen de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, is belangrijk. Het parket en de federale gerechtelijke politie zijn dan ook cruciale partners en vertegenwoordigd in het netwerk." zei de gouverneur op het overleg bestuurlijke handhaving. (20/4/2021)

De gouverneur zat het online overleg met de stuurgroep 112 voor. De deelnemers bespraken de mogelijkheid om BE-Alert te gebruiken in de noodcentrale 112. Ook het afkondigen van de operationele fase bij grotere incidenten stond op de agenda. Andere agendapunten waren het aantreffen van munitie en explosieven uit de wereldoorlogen en de actie ‘Modder op de weg’. (23/4/2021)

Overleg Europacollege

De gouverneur en gedeputeerde Jean de Bethune organiseerden een meeting met Federica Mogherini, de nieuwe rector van het Europacollege sinds september 2020 .  Na een verwelkoming en kennismaking, werd de samenwerking tussen het Europacollege en de provincie West-Vlaanderen besproken. (27/04/2021)

 

Overleg corona

Er was een digitaal overleg over corona met alle West-Vlaamse burgemeesters. Na een verwelkoming door de gouverneur, schetste dr. van Egmond uitgebreid de epidemiologische situatie. Daarna werden de handhaving, testing en quarantaine besproken. (21/04/2021)

De gouverneur nodigde de West-Vlaamse ziekenhuisdirecties, de eerstelijnszorg, de Federale Gezondheidsinspectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid uit voor een digitaal overleg. Na de verwelkoming door de gouverneur, schetste dr. Van Egmond de huidige epidemiologische situatie.  Daarna lichtte Katrien Gielen (FOD Volksgezondheid) de situatie in de ziekenhuizen toe. Tenslotte werden diverse vragen en opmerkingen behandeld. ((21/04/2021)

Wekelijks organiseerde het Nationaal Ccrisiscentrum een digitale bijeenkomst met alle gouverneurs. Tijdens deze meetings werd de epidemiologische situatie, de Sitrep ziekenhuizen alsook de vaccinatiestrategie in Vlaanderen besproken. Tenslotte was er ruimte om vragen te stellen.  (27/04/2021)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be