Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Stuurgroep Kustwachtcentrale

Op maandag 17 mei zat de gouverneur online de bijeenkomst van de stuurgroep kustwachtcentrale voor. In deze groep zorgen de kustwachtpartners uit het MIK en het MRCC onder impuls van de gouverneur voor een verdere afstemming en uitbouw van de kustwachtcentrale. Concreet werd het volgende EU-project verder voorbereid, werden afspraken gemaakt voor het vervolgtraject en werd van gedachten gewisseld over de lopende dossiers.” (17/05/2021)

 

Raad van bestuur en algemene vergadering WPS

Op de digitale bijeenkomst van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de WPS werd de aanstelling van nieuwe leden besproken.  Daarna volgde een stand van zaken van de werking van de school met aandacht voor de pedagogische werking, de personeelsaangelegenheden en de financiën.  Als laatste item stond de jaarrekening 2020 en de begrotingsopvolging 2021 geagendeerd. (12/05/2021)

Overleg met West-Vlaamse burgemeesters

Op woensdag 12 mei was er opnieuw een digitaal overleg met alle West-Vlaamse burgemeesters.  Op dit overleg werd de epidemiologische situatie geschetst. Dan volgde een bespreking van de lopende coronamaatregelen.  Tenslotte werd het overleg afgrond met vragen van de burgemeesters. (12/05/2021)

Ondertekening memorandum VLIZ

In de ambtswoning van de gouverneur vond de ondertekening van het Memoradum of Understanding tussen CIBIMA (Centro de Investigaciones Biologia Marina of the Autonomous University of Santo Domingo) en het VLIZ plaats.  Deze ondertekening gebeurde in de aanwezigheid van Z.E. Ivan Ogando Lora, ambassadeur van de Dominicaanse Republiek in België en werd gelivestreamd naar de deelnemers van de Universiteit van Santo Domingo. Als voorzitter van het VLIZ ondertekende de gouverneur het document. (05/05/2021)
 

Oefening Celtic Uprise

De gouverneur woonde een terreinoefening en demonstratie bij van de Mobiele Brigade in de provincies West- en Oost-Vlaanderen (oefening Celtic Uprise 2021).  Zijn Oost-Vlaamse collega, Carina Van Cauter, was eveneens aanwezig.  Na een korte briefing volgde een bezoek aan de trainingsactiviteiten  in Zwevegem.  (05/05/2021)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be