Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg mobiliteit

De gouverneur nam deel aan het digitaal overleg “Mobiliteit”.  Dit overleg had tot doel een stand van zaken op te maken van de voorbereidingen naar de zomer toe inzake het treinverkeer van en naar de kust. (02/06/2021)

Beleidsorgaan Kustwacht

Op 2 juni nam de gouverneur deel aan een thematische zitting van het beleidsorgaan Kustwacht, waarin het “luchttoezicht” nader werd bekeken. Na een zeer interessante uiteenzetting over het huidige Belgische luchttoezicht, besliste het beleidsorgaan om een interdepartementaal overleg op te starten over dit thema. Tevens wordt een werkgroep van experten in het leven geroepen die zich moeten buigen over het Belgische luchttoezicht in brede zin, met inbegrip van het uitwerken van een luchttoezichtstrategie. In de komende weken zullen deze initiatieven verder vorm krijgen. (02/06/2021)

Overleg CIC en PVO

Op het CIC overleg van 18 mei maakte de gouverneur kennis met het nieuwe diensthoofd SICAD West-Vlaanderen. Kurt Vermeersch, afkomstig van de politiezone Damme/Knokke-Heist.
Commissaris Vermeersch is sinds 1 januari 2021, onder leiding van de dirco West-Vlaanderen, verantwoordelijk voor:
- de dispatching bij de federale politie West-Vlaanderen (CIC)
- het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK)
- het real time intelligence center (RTIC) een dienst dat binnenkort 24/24 en 7/7 ondersteuning zal bieden aan lokale en federale politiediensten.

Op het PVO overleg dat aansloot op het CIC overleg werd naast de lokale en federale politiecapaciteit voor de zomer 2021 aan de kust, de stand van zaken gegeven over:
een studie rond de oprichting van een dienst provinciaal sanctionerend gasambtenaar
- het netwerk bestuurlijke handhaving
- de oorspronkelijke trajectcontroles in onze provincie
- de studie en samenwerking met de Britten in het kader van de beveiliging van de haven van Zeebrugge
- het initiatief van de Minister van Binnenlandse Zaken voor een Staten-generaal over de toekomst van de politiediensten
- de nakende bevraging van de bevolking via de veiligheidsmonitor.

Het PVO overleg werd afgesloten met een brainstorming hoe jongeren, die duidelijke signalen geven aan het begin van een criminele carrière te staan, beter preventief kunnen worden begeleid. (18/05/2021)

Infosessie netwerk bestuurlijke handhaving West-Vlaanderen

Op 18 mei organiseerde het netwerk bestuurlijke handhaving West-Vlaanderen, opgericht in 2020 op vraag van de gouverneur, een infosessie voor lokale en federale politiemensen. Het netwerk wenst op deze manier politiemensen te stimuleren om aan de slag te gaan met bestuurlijke handhaving in onze provincie. Professor Jelle Janssens, expert in deze materie en moderator van dienst, opende de namiddag. De werking van en ervaringen uit het ARIEC Limburg (arrondissementeel informatie- en expertisecentrum) en het EURIEC (Euregionaal informatie en expertisecentrum) werden toegelicht. Specifieke cases en tips werden meegegeven door de veiligheidscoördinator van Kortrijk en contactpunt bestuurlijke handhaving bij de lokale politie van Brugge. (18/05/2021)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be