Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Ontvangst van hoofdcommissaris Henk Soulliaert

De gouverneur ontving hoofdcommissaris Henk Soulliaert in zijn ambtswoning. Henk Soulliaert is, na jaren dienst bij de lokale politie Blankenberge-Zuienkerke, pas diensthoofd geworden van de  federale scheepvaartpolitie kust.  Zowel de havens van Oostende als Zeebrugge maar ook de jachthavens van Nieuwpoort en Blankenberge vallen onder zijn bevoegdheid. In het gesprek benadrukte de gouverneur het belang van de aanpak van de veiligheid van de havens, de problematiek van de transmigranten en het belang om via innovatie veiligheidsvraagstukken structureel aan te pakken. De gouverneur is overtuigd van een goede samenwerking met het nieuwe diensthoofd SPN kust en wenst hem veel succes in zijn carrière met deze nieuwe maritieme uitdaging. (15/06/2020)

Overleg met PASSAnT

Als lid van het Strategisch Advies Comité van PASSAnT, had de gouverneur een overleg met projectmanagers Arne Dormaels en Vincent Leroy. PASSAnT – ‘Platform for innovative Security Solutions in hArbours & Terminals’ - is een Belgisch-Nederlandse alliantie van kennisinstellingen, overheden en bedrijven, die met Europese steun vorm geeft aan innovatieve oplossingen voor het opsporen van havencriminaliteit. Van 2018 tot 2020 werkte het PASSAnT-netwerk aan drie innovatieve technologieën: een ondoordringbaar dekzeil met automatische intrusiedetectie voor vrachtwagens, slimme camera’s die dankzij artificiële intelligentie het verschil kunnen ‘leren’ tussen bijvoorbeeld een havenarbeider en een illegale vluchteling, en geavanceerd hekwerk dat kan herkennen wanneer indringers het willen saboteren of erover proberen te klimmen. Deze projecten werden ontwikkeld en zullen nu in de komende jaren volop kunnen worden ingezet om de beveiliging van onze transporten en de West-Vlaamse havens te verhogen. Ondertussen wordt druk gewerkt om voor de volgende jaren een PASSAnT 2.0 te gaan ontwikkelen. (12/6/2020)

Stuurgroep Oudlandpolder

Na de goedkeuring van het 1e actieprogramma voortvloeiend uit het Raamakkoord Oudlandpolder rapporteerde gouverneur Carl Decaluwé in februari 2020 aan de bevoegde minister. De Vlaamse Landmaatschappij voerde aansluitend een onderzoek uit naar de opportuniteit en de haalbaarheid van een landinrichtingsproject Oudlandpolder. Verder is een concept uitgewerkt voor een GGOR-(Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime)studie. De resultaten van deze studie zullen inspireren tot de gewenste investeringen in het werkingsgebied. Tijdens de stuurgroep op maandag 15 juni 2020 was er een terugkoppeling over deze acties.

Provinciaal droogteoverleg

Woensdag 10 juni 2020 beoordeelden de leden van het provinciaal droogteoverleg de droogtetoestand. De bijkomende bevoorrading van het IJzerbekken bracht de IJzer opnieuw op haar streefpeil en maakt het mogelijk om het captatieverbod er deels te versoepelen. De verminderde waterkwaliteit vraagt wel om bijzondere aandacht. Zo komen er extra meetpunten langs de IJzer en het Lokanaal. In het Bekken van de Gentse Kanalen toont de Poekebeek wel een sterk dalende trend, waardoor de gouverneur er een captatieverbod uitvaardigt vanaf 12 juni.

 

Terreinbezoeken Oudlandpolder

Het polderbestuur, de landbouw- en natuurorganisaties ontvingen de gouverneur voor een gericht bezoek in het werkingsgebied van het Raamakkoord Oudlandpolder. Op coronabestendige wijze toonde elke partner enkele specifieke knelpunten in het waterbeheer waar het Raamakkoord als hefboom kan fungeren voor oplossingsrichtingen. Deze terreinkennis is een waardevolle aanvulling op de lopende modelleringsstudies. (5 – 9 – 10/06/2020)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be