Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Stuurgroep Raamakkoord Oudlandpolder

Op de stuurgroep van het Raamakkoord Oudlandpolder kwam naar gewoonte de status van het lopende vijfjarenprogramma aan bod. De stuurgroep keurde de aanpak voor het volgende 5-jarenprogramma (2025-2030) goed.
Voor het RUP Oudlandpolder Oost is het openbaar onderzoek opgestart en is het tot 12 juli 2024 mogelijk om suggesties te formuleren.
Het werkingsgebied van de Oudlandpolder geldt als een pilootgebied voor de opmaak van een peilbesluit. Een oriëntatienota is in opmaak en wordt na de zomer verwacht.
De stuurgroep van het Raamakkoord waakt over de samenhang tussen het traject voor het RUP en het peilbesluit.
Aan Aquafin is de vraag om de bevloeiing van de Oudlandpolder vanuit het RWZI Brugge blijvend te verzekeren en toekomstgericht zelfs te versterken.
Tot slot kwam ook de voortgang van het landinrichtingsproject kort aan bod. 6 uitvoeringsinitiatieven zijn ondertussen goedgekeurd. Het landinrichtingsplan Oudlandpolder I ligt klaar ter ondertekening. (06/06/2024)

22ste Europese dagen van de Europese vereniging van territoriale overheidsvertegenwoordigers

De gouverneur nam deel aan de samenkomst van de Europese vereniging van territoriale overheidsvertegenwoordigers. Diverse onderwerpen kwamen aan bod, onder meer:

Overstromingen in Pas-de-Calais, het belang van territoriale bevoegdheden om tekortkomingen in het hydrografische netwerk en overstromingen te voorkomen en hoe om te gaan met noodweer, de gevolgen ervan en de maatregelen om ze in de toekomst te voorkomen (1-5/05/2024)

Chili-event Bert De Clerck

Op maandag 3 juni vond het event “Chili and its opportunities in a changing World” plaats, georganiseerd door de heer Bert De Clerck, ere-consul van Chili voor de provincie West-Vlaanderen. De gouverneur sprak de aanwezigen toe over de samenwerking tussen West-Vlaanderen en Chili: “Today, Europe is largely turning to partners such as Chile for the implementation of its ambition in the Green Deal and the Energy transition. In the context of the large-scale development of the hydrogen industry in the southernmost region in Chile, the ambition and need of scientific knowledge to steer this process towards sustainability, is both immense and challenging. Next to the economic and trade related exchanges this is already generating, there is great appetite to set up a focused & small-scale academic cooperation with the local university of Magallanes UMAG: he hydrogen industry, ports and logistics, offshore energy, and marine research and innovation, are some of the topics UMAG is seeking international cooperation on. Flanders is well positioned to respond to this invitation. As a follow-up to these two successful recent missions, Flanders government is currently exploring appropriate mechanisms to invite a small delegation of UMAG to visit the diverse and excellent research community in Flanders, including VLIZ and the Blue Cluster”. (03/06/2024)

Overlegorgaan Kustwacht

Op vrijdag 31 mei zat de gouverneur het overlegorgaan Kustwacht voor. Er was een gevarieerde agenda opgemaakt, waarbij toelichtingen werden gegeven over onder andere de telecommunicatienetwerken op zee, de nieuwe app pleziervaart en het nieuwe OSERIT-drift model. Verder werd meer informatie verstrekt over de wijzigingen aan het Algemeen Nood- en Interventieplan Noordzee en de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe kustwachtvliegtuig. De volgende vergadering is gepland op vrijdag 13 september. (31/05/2024)

Seminarie “Navigating Business with a changing China”

“Vandaag zullen we verschillende cruciale aspecten van zakendoen met China bespreken. Van de nieuwste beleidsveranderingen en technologische innovaties, tot culturele nuances en economische trends die uw strategieën kunnen beïnvloeden. Onze experts en sprekers, elk met uitgebreide ervaring en kennis van de Chinese markt, zullen hun waardevolle inzichten en praktische adviezen met u delen.
Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om onze sprekers te bedanken voor hun bereidheid om hun tijd en expertise met ons te delen. Ook wil ik VCKK en China Office West-Vlaanderen bedanken voor dit initiatief. Ter informatie deel ik graag mee dat zij in 2025 een innovation tour plannen naar China, meer bepaald naar Shenzhen, Hangzhou en Shanghai, gekoppeld aan een viering ter gelegenheid van 25 jaar bilaterale samenwerking.
” Zo sprak de gouverneur de genodigden toe op het seminarie. (30/05/2024)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be