Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2018

Legends & Leaders topontmoeting met Luc Cortebeeck

De topontmoeting ging door op de campus van de Universiteit van de Verenigde Naties in Brugge (UNU-CRIS.  Na een verwelkoming door Bert Mons, algemeen directeur Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, was het de beurt aan Luc Cortebeeck, President Governing Body International Labour Organization.  Hij sprak over “Social Dialogue of the Future”. (11/10/2018)

 

Eedaflegging aspirant-inspecteurs West-Vlaamse politieschool

Als voorzitter van het schoolbestuur verwelkomde de gouverneur de aspirant-inspecteurs voor hun eedaflegging “Wij nemen daarom aan dat uw keuze voor een job bij de politie een weloverwogen keuze is en bijgevolg wij ook mogen rekenen op uw motivatie om te slagen.  Op basis van die motivatie engageren wij ons om van u een competent politiemedewerker te maken.  Verlies de vijf waarden van de West-Vlaamse politieschool niet uit het oog: discipline, integriteit, ten dienste staan van de maatschappij, respect en pro-actief werken”. (11/10/2018)

 

Lunch met de sponsors van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

Verkeersveiligheid is een topprioriteit in West-Vlaanderen.  Daarom werd in augustus 2015 de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen opgericht.  Dit voor de ondersteuning en uitbouw van verkeerscampagnes en verkeerseducatieve projecten in West-Vlaanderen. 
Een welgemeende dankjewel aan de sponsors van de vzw voor wat we ondertussen konden realiseren met deze steun, is passend en geboden.  Daarom nodigde de gouverneur, voorzitter van de vzw en Curd Neyrinck, lid van de raad van bestuur, de sponsors uit op een ontmoeting met een lunch. (11/10/2018)

 

Opening nieuw politiecommissariaat in Kortrijk

Dit weekend vond de officiële opening van het nieuwe commissariaat van de Politiezone VLAS plaats. Vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, de procureur en de Commissaris-Generaal van de federale politie en de gouverneur waren hierop aanwezig.  (06/10/2018)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be