Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Raad van bestuur VLIZ - Overlegorgaan Kustwacht

De raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor de Zee, onder voorzitterschap van de gouverneur, vond in Oostende plaats.  Hierop werden de beleidsplannen van het VLIZ, alsook een stand van zaken van InnovOcean Campus en Ocean Innovation Space besproken.  Daarnaast waren diverse personeelsaangelegenheden en de begroting 2021 geagendeerd. (09/12/2020)

Het overlegorgaan Kustwacht vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur. De leden van het overlegoraan kregen een kleine demo van de nieuwe alarmering Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) Noordzee en bespraken de gevolgen van de Brexit op de Belgische visserij. Het was tevens de laatste vergadering van de federale secretaris voor de kustwacht,  Pascal Depoorter, die op 1 januari met pensioen gaat. De gouverneur uitte zijn appreciatie voor de mooie loopbaan van Pascal Depoorter binnen de structuur Kustwacht. (14/12/2020)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be