Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Proper West-Vlaanderen – afsprakennota

De gouverneur ondertekende samen met de provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse afvalintercommunales en het netheidsnetwerk een afsprakennota. Elke partner engageert zich daarin om het proefproject ‘Proper West-Vlaanderen’ mee vorm te geven. De ambitie is om als eerste Vlaamse provincie te komen tot een integraal zwerfvuilbeleid, waarin ook handhaving zit vervat. (27/04/15)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be