Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2020

Persmoment overhandiging rolstoel

In aanwezigheid van en met de steun van dr. Johan De Rycke, orthopedisch chirurg AZ Sint Jan, de vertegenwoordiger van Aqtor, en de heer Jean-Marie Deplancke overhandigde de gouverneur een rolstoel voor het gehandicapte meisje Mary in het weeshuis Bethsaida in Kenia. De vzw Education and Health 4 Kids zal deze volgende week meenemen naar Nairobi. (20/02/2020)

Inventaris 100-jarige scheepswrakken in Noordzee

Het VLIZ werkt aan een inventaris van 100-jarige scheepswrakken. Als ontvanger van het cultureel erfgoed onder water woonde de gouverneur een experten consultatieronde bij. Voornaamste uitdagingen waren het vastleggen van criteria om de erfgoedwaarde van de scheepswrakken te objectiveren en vervolgens hoe zich dit vertaalt in heldere voorstellen van beschermingsmaatregelen. (19/02/2020)

Connectie

Beste lezer

In het Westen zijn we van oudsher gewend alles afzonderlijk te bekijken. Bij onderzoek leggen we iets onder een vergrootglas en bestuderen we het tot het kleinste detail. Hierbij zien we één ding over het hoofd: verbondenheid. Niets bestaat zonder het andere. In het leven is alles, maar dan ook echt alles met elkaar verbonden. De schimmels die de bodem vruchtbaar maken, waardoor de boom kan groeien, waardoor zijn bladeren de zonnestralen kunnen omzetten in glucose en zuurstof; de glucose waar weer schimmels van leven, de zuurstof die wij ademen. Het leven op aarde is een eindeloos netwerk aan verbindingen, samenwerkingen en wederkerige afhankelijkheid. Uit recent onderzoek blijkt dat als mensen emotioneel meer met de natuur verbonden zijn, ze een gezonder, gelukkiger en productiever bestaan opbouwen. (‘Levenslessen uit de natuur’ in Happinez 7 – 2019)

Werklunch met directeur-generaal federale politie

De gouverneur ontmoette de directeur-generaal ad interim van de federale politie, Dominique Van Ryckeghem samen met haar beleidsmedewerker Els Cleemput, de dirco en dirjud van de federale politie, met name Alain De Laender en Kurt De Soete.  Op de agenda stonden thema’s zoals de financiering van innovatie binnen de problematiek van de transmigratie, de noodzaak tot een sterke federale politie, de financiering van de politieschool, een nieuwe locatie voor een moderne dispatching. (13/02/2020)

 

Tewaterlating nieuw onderzoeksschip Belgica - Galabal marine

Op uitnodiging van Defensie woonde de gouverneur het Galabal van de marine bij. Dit vond plaats in het Casino van Oostende. (07/02/2020)

In Vigo (spanje) is het toekomstige Belgische onderzoeksschip Belgica te water gelaten.  De gouverneur woonde deze ceremonie bij.  Nu wordt het schip verder afgewerkt en uitgerust met de nodige apparatuur. (11/02/2020)

Overleg trajectcontrole - overleg CIC en PVO

Uit de analyse van de dodelijke verkeersongevallen 2018 in West-Vlaanderen blijkt dat er gemiddeld sneller gereden wordt in onze provincie dan in de rest van Vlaanderen. Er is een duidelijk causaal verband tussen de ernst van het ongeval en de snelheid van de betrokken voertuigen.  Om de doelstelling “minder verkeersdoden” te halen, moet de snelheid naar beneden. AWV (Agentschap wegen en verkeer) plaatste 23 trajectcontroles in West-Vlaanderen. Deze dienen geactiveerd te worden door een protocol tussen AWV en de betrokken burgemeesters. Daarom plande de gouverneur een overleg met alle betrokken actoren. Er werd afgesproken om de opmerkingen te verwerken in de samenwerkingsakkoorden om zo de trajectcontrole zo snel als mogelijk te kunnen activeren. Het doel is de snelheid te doen dalen en daardoor de verkeersveiligheid te doen stijgen. Trajectcontroles blijken effectiever dan flitspalen omdat de snelheid over een langer traject wordt geregeld. (03/02/2020)

Op 17 februari werd het CIC (communicatie- en informatiecentrum) en PVO (provinciaal veiligheidsoverleg) georganiseerd. Tijdens het CIC-overleg werd het jaarverslag van het CIC beter bekend als de 101, gepresenteerd. De cijfers werden vergeleken met de vorige jaren. Zowel personeel, financiën, nieuwe technologieën en de stand van zaken kwamen aan bod. Vervolgens gaf  Eddy Naessens, diensthoofd SICAD bij de federale politie, een presentatie over de stand van zaken van de stuurgroep SICAD (communicatie- en informatiedienst arrondissement) waarbij een visie werd ontwikkeld over de samenwerking van het CIC en de aparte dispachtings van sommige politiezones. Ook hier werd overlegd over personeel, financiën en nieuwe technologieën. Voor hoofdcommissaris Eddy Naessens die met pensioen gaat was dit het laatste overleg. De gouverneur dankte hem voor zijn jarenlange inzet en feliciteerde hem met het ontwikkelen van de visie via de stuurgroep. De vergadering wenst hem succes naar de toekomst toe. Op het PVO werden de problematiek van de transmigranten en de problemen inzake de samenwerking rond financiering van middelen, besproken. Tevens was er een toelichting over het project voor de haven van Zeebrugge , werd een korte feedback gegeven over het overleg met AWV (Vlaams Gewest – Afdeling Wegen en Verkeer) voor de trajectcontroles en werd de analyse van de dodelijke verkeersongevallen 2018 toegelicht.

Oefening 'Colditz'

Op woensdag 12 februari 2020 organiseerde de dienst noodplanning van de gouverneur van West-Vlaanderen, samen met de directie van het Penitentiair Complex Brugge en de vertegenwoordigers van parket, politie, brandweer en medische diensten een rampoefening. Deze oefening met de codenaam ‘Colditz’ simuleerde een ernstig incident met meerdere gewonden binnen de muren van de gevangenis. Het was gelukkig een test. De verschillende betrokken hulpverleningsdiensten oefenden hun multidisciplinaire samenwerking.  Ook de noodcentrales – noodcentrale 112 en 101 – namen deel aan de oefening. Zij stonden in voor het alarmeren van de betrokken diensten. De operationele coördinatie vond plaats in de buurt van de gevangenis en in het Politiehuis van Brugge. De crisiscel van de gouverneur kwam voor de beleidscoördinatie bijeen in het Kamgebouw in Brugge. Na afloop van de oefening volgde alvast een eerste hot-debriefing. Daaruit bleek dat alle deelnemers de oefening vrij realistisch en erg interessant vonden. Er kwamen ook tal van aandachtspunten en suggesties naar voor die verder zullen uitgewerkt worden tijdens de grondige evaluatie van de volledige oefening, die nog volgt. Na de evaluatie volgt de verwerking van de bevindingen en zal het bestaande provinciaal Bijzonder Nood- en Interventieplan geactualiseerd worden.

Opening nieuw commissariaat Oostende

Veiligheid is al lang niet meer het monopolie van de politiediensten. De commerciële wereld heeft een issue met grote marktwaarde ontdekt. De burger verwacht een “smart service” die beantwoordt aan de vigerende marktverwachtingen. De publieke partner moet zich noodgedwongen maar duidelijk positioneren binnen een complementair model. Hij moet zich onmisbaar maken door het leveren van een unieke meerwaarde binnen een sector waar budgetten determinerend zijn voor het aanbieden van real time flexibele services gebaseerd op de meest performante technologie. De evolutie van “meer blauw op straat” naar “een performante politie online” is onontwijkbaar.” zei de gouverneur op de opening van het nieuw politiehuis in Oostende. (30/01/2020)

College en conferentie van gouverneurs - overleg Internationale Scheldecommissie

De gouverneur woonde de vergadering van de conferentie van gouverneurs bij te Brussel.  Het project I+ Belgium stond op de agenda.  Tevens volgde een uiteenzetting over het Coronavirus. (05/02/2020)

De gouverneur had een overleg met de voorzitter van de Internationale Scheldecommissie. Deze commissie is een intergouvernementele organisatie voor de coördinatie van gemeenschappelijke acties en het gemeenschappelijk beheer van de waterkwaliteit en -kwantiteit (oppervlaktewater en grondwater) met als doel een duurzaam en geharmoniseerd waterbeleid, op het internationaal niveau in het Scheldestroomgebied. (13/02/2020)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be