Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

College en conferentie van gouverneurs - overleg Internationale Scheldecommissie

De gouverneur woonde de vergadering van de conferentie van gouverneurs bij te Brussel.  Het project I+ Belgium stond op de agenda.  Tevens volgde een uiteenzetting over het Coronavirus. (05/02/2020)

De gouverneur had een overleg met de voorzitter van de Internationale Scheldecommissie. Deze commissie is een intergouvernementele organisatie voor de coördinatie van gemeenschappelijke acties en het gemeenschappelijk beheer van de waterkwaliteit en -kwantiteit (oppervlaktewater en grondwater) met als doel een duurzaam en geharmoniseerd waterbeleid, op het internationaal niveau in het Scheldestroomgebied. (13/02/2020)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be