Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg trajectcontrole - overleg CIC en PVO

Uit de analyse van de dodelijke verkeersongevallen 2018 in West-Vlaanderen blijkt dat er gemiddeld sneller gereden wordt in onze provincie dan in de rest van Vlaanderen. Er is een duidelijk causaal verband tussen de ernst van het ongeval en de snelheid van de betrokken voertuigen.  Om de doelstelling “minder verkeersdoden” te halen, moet de snelheid naar beneden. AWV (Agentschap wegen en verkeer) plaatste 23 trajectcontroles in West-Vlaanderen. Deze dienen geactiveerd te worden door een protocol tussen AWV en de betrokken burgemeesters. Daarom plande de gouverneur een overleg met alle betrokken actoren. Er werd afgesproken om de opmerkingen te verwerken in de samenwerkingsakkoorden om zo de trajectcontrole zo snel als mogelijk te kunnen activeren. Het doel is de snelheid te doen dalen en daardoor de verkeersveiligheid te doen stijgen. Trajectcontroles blijken effectiever dan flitspalen omdat de snelheid over een langer traject wordt geregeld. (03/02/2020)

Op 17 februari werd het CIC (communicatie- en informatiecentrum) en PVO (provinciaal veiligheidsoverleg) georganiseerd. Tijdens het CIC-overleg werd het jaarverslag van het CIC beter bekend als de 101, gepresenteerd. De cijfers werden vergeleken met de vorige jaren. Zowel personeel, financiën, nieuwe technologieën en de stand van zaken kwamen aan bod. Vervolgens gaf  Eddy Naessens, diensthoofd SICAD bij de federale politie, een presentatie over de stand van zaken van de stuurgroep SICAD (communicatie- en informatiedienst arrondissement) waarbij een visie werd ontwikkeld over de samenwerking van het CIC en de aparte dispachtings van sommige politiezones. Ook hier werd overlegd over personeel, financiën en nieuwe technologieën. Voor hoofdcommissaris Eddy Naessens die met pensioen gaat was dit het laatste overleg. De gouverneur dankte hem voor zijn jarenlange inzet en feliciteerde hem met het ontwikkelen van de visie via de stuurgroep. De vergadering wenst hem succes naar de toekomst toe. Op het PVO werden de problematiek van de transmigranten en de problemen inzake de samenwerking rond financiering van middelen, besproken. Tevens was er een toelichting over het project voor de haven van Zeebrugge , werd een korte feedback gegeven over het overleg met AWV (Vlaams Gewest – Afdeling Wegen en Verkeer) voor de trajectcontroles en werd de analyse van de dodelijke verkeersongevallen 2018 toegelicht.

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be