Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2020

Opening nieuwe brandweerkazerne Deerlijk

Met een structuur gebaseerd op vier hulpverleningszones is de schaalvergroting bij de brandweer in onze kustprovincie een stuk groter dan bij de politie, die nog op 19 zones berust. De uitdaging van de hulpverleningszones is te groeien van een puur repressieve organisatie, met een specifieke focus op brand en ongevallen, naar een moderne slagkrachtige organisatie die geïntegreerd werkt binnen een ruimere multi- en transdisciplinaire context van hulpverlening. Dit om maatschappelijk relevant te blijven en te beantwoorden aan reële maatschappelijke noden. De opgedane praktijkervaring van de afgelopen jaren leert dat de hulpverleningszones een maximale invulling aan hun verworven autonomie geven. De fusiebeweging werd gebruikt als momentum voor de bundeling van de West-Vlaamse krachten voor meer innovatie en expertise-uitwisseling. Ondertussen is West-Vlaanderen toonaangevend geworden in de samenwerking tussen de hulpverleningszones.” zei de gouverneur op de opening van de nieuwe brandweerkazerne te Deerlijk. (31/1/2020)

Bedrijfsbezoek Desotec

De gouverneur bracht een bezoek aan het bedrijf Desotec te Roeselare. Het bedrijf is een internationale ontwikkelaar, producent en leverancier van zuiveringsoplossingen die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de technologie van actieve kool. De gouverneur kreeg er een uiteenzetting over het bedrijf en zijn toekomstplannen, gevolgd door een rondleiding. (7/02/2020)

“We hebben het té goed om gelukkig te zijn”

Beste lezer

De moderne mens is geobsedeerd door geluk. Maar hoe meer we het najagen, hoe verder we ervan wegdrijven. Wanneer geluk een doel op zich wordt, staat het niet enkel een zinvol leven, maar ook een gelukkig leven in de weg. In onze tijden waarin we voortdurend alles voorhanden hebben, appreciëren we de kleine dingen niet meer waarin geluk te vinden is. De voortdurende materiële overdaad maakt onze lichamen én geesten papperig. En afstomping leidt ertoe dat we het leven minder vol ervaren en we minder naar waarde kunnen schatten wat echt waardevol is: al het goede dat ons zo vaak in de schoot geworpen wordt. Misschien is dat wel de ultieme paradox van onze tijd: we hebben het té goed om gelukkig te zijn. (Alicja Gescinska, ‘Geluk bij Žižek’, Filosofie Magazine juli-augustus 2019).

Bezoek aan Spiere-Helkijn

Het gemeentebestuur van Spiere-Helkijn ontving de gouverneur in het gemeentehuis. De burgemeester en schepenen bespraken met de gouverneur het renovatiedossier van de sporthal en de oprichting van een collega-groep ondernemers Spiere-Helkijn. Aansluitend was er een rondleiding bij de NV Sigma Spinning IJzeren Bareel. (29/01/2020)

Bezoek Marine Technics - Winteropening site labo Devlieger - Van Vooren

In Zeebrugge bezocht de gouverneur Marine Technics. Dit bedrijf evolueerde van amateur scheepsbouwer tot technisch nautisch specialist. Bij de zoektocht naar een  werkboot, interventieboot, patrouillevaartuig of boarding-vaartuig kan men bij hen terecht. Het bedrijf staat onder meer in voor aluminium-, inox- en staalherstellingen aan schepen. (31/1/2020)

De gouverneur woonde de winteropening van de site labo Devlieger-Van Vooren bij. Dit vond plaats in Brugge. (31/1/2020)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be