Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

De Vlaamse coördinatieopdrachten

De Vlaamse coördinatieopdrachten van de gouverneur zijn gekaderd en gestipuleerd binnen Doorbraak 36 van het Witboek Interne Staatshervorming. In het jaarverslag 2012 wordt het beeld geschetst over de invulling van deze opdrachten. Uit de praktijk blijkt waarneembaar dat er nood is aan meer coördinatie, afstemming en bemiddeling en dat niet enkel intra- maar ook interbestuurlijk. De coördinatieopdracht van de provinciegouverneur komt duidelijk tegemoet aan deze nood. De gouverneur ervaarde ook heel tastbaar dat coördinatie de samenhang herstelt of creëert en dat  zeker bij een resultaatsgerichte sturing. De ingebouwde toetsen naar relevantie en nuttigheid kunnen het beleid op een hoger niveau brengen, te meer wanneer er proactief rekening wordt gehouden met de input van de verschillende actoren. Het verslag vind je hier:  jaarverslag 2012Coördinatieopdracht

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be