Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2017

Stuurgroep Kustwachtcentrale

De stuurgroep Kustwachtcentrale behandelde volgende agendapunten: call for proposals, planning verdere aanpak afwerking call, budget. Deze stuurgroep vond onder voorzitterschap van de gouverneur plaats in zijn Ambtswoning. (30/5/2017)

Bezoek aan Horizon Educatief in Oostende

De gouverneur bracht een werkbezoek aan Horizon Educatief vzw, een educatieve dienst aan de Oostendse kust. Door de organisatie van natuur- en milieueducatieve en recreatieve activiteiten beoogt Horizon Educatief het leven aan onze Noordzeekust te laten ontdekken. Hierbij legt Horizon Educatief vooral het accent op natuur en milieu, mondiale vorming en erfgoed. (30/5/2017)

Bestuurlijk overleg Euregio Scheldemond

Samen met de gouverneur van Oost-Vlaanderen en de commissaris van de Koning van Zeeland kwam de gouverneur bijeen in Gent voor een bestuurlijk overleg Euregio Scheldemond. Ze bespraken de opvolging topontmoeting Vlaanderen – Nederland van 7 november 2016 en de opvolging Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid. ( 29/5/2017)

Eerste algemene vergadering Westkustpolder

De evenementenhal Furnevent in Veurne vormde het decor voor de eerste Algemene Vergadering van de Westkustpolder, een fusie tussen de huidige polders Noordwatering Veurne en De Moeren. De gouverneur trad op als voorzitter om het huishoudelijk reglement goed te keuren. Het komt nu de deputatie en de Vlaamse Regering toe om dit huishoudelijk reglement te bekrachtigen. Daarna roept de gouverneur een tweede algemene vergadering bijeen waarin het bestuur van de nieuwe fusiepolder verkozen wordt. De verkiezing is voorzien dit najaar zodat de fusiepolder effectief vanaf 1 januari 2018 kan starten.

 

Bezoek Kruzenshtern

Op uitnodiging van de Russische Ambassadeur Alexander Tokovinin woonde de gouverneur een presentatie van Kaliningrad bij aan boord van de Kruzenshtern. Na deze bijeenkomst kreeg de gouverneur een uitgebreide rondleiding op het indrukwekkende schip. (26/5/2017)

MARITIME SEARCH AND RESCUE congres in Helsinki

De gouverneur was gevraagd als gastspreker op het Maritime Search and Rescue congres in Helsinki. Nood- en interventieplanning is een ketting waarin elke schakel belangrijk is. De ene discipline of dienst kan niet zonder de andere en ieder op zich vervult een cruciale rol om de hulpverlening op een doordachte en vlotte manier te laten verlopen. Op het congres in Helsinki belichtte de gouverneur de rol van MIRG in het Algemeen Nood- en Interventieplan Noordzee. Hij gaf er ook een toelichting over de Flinterstar. Verder ging hij dieper in op het Bijzondere Nood- en Interventieplan Noordzee en de grootschalige terreinoefening MIRG-EX.  Deze toonde alvast aan dat het mogelijk is om een multidisciplinaire, gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen voor maritieme incidenten over de landsgrenzen heen. (22-24/5/2017)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be