Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juli 2017

Te Deum

Op de nationale feestdag op 21 juli werd in de St. Salvatorskathedraal in Brugge een Te Deum gezongen. Vertegenwoordigers van de diverse overheden woonden de plechtigheid bij. Voorafgaandelijk vond een plechtigheid met bloemenhulde plaats aan de gedenksteen bij de Militaire Kapel in de Kartuizerinnenstraat in Brugge. Na het Te Deum was er op de Burg een defilé voor de eretribune en een receptie in het stadhuis. Naast de gouverneur woonden viceminister- president Bart Tommelein, kolonel Christophe Onraet, gedeputeerde Carl Vereecke en provinciegriffier Geert Anthierens de plechtigheid bij. (21/7/2017)

90ste verjaardag Menenpoort

In Ieper werd de 90ste verjaardag van de Menenpoort 90 jaar herdacht. Daarnaast vierde de Commonwealth War Graves Commission - beheerder van de Menenpoort - ook z'n 100e verjaardag. De gouverneur was op deze plechtigheid aanwezig en legde er een bloemenkrans neer. (24/7/2017)

Bezoek delegatie Henegouwen

De gouverneur ontving zijn collega en een delegatie van Henegouwen voor een bezoek aan de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Ze kregen er een uitgebreide toelichting over de werking van de IKWV. Hiernaast lichtte korpschef Nico Paelinck de werking van de PZ Westkust en de aanpak van de seizoensproblematiek toe. (17/7/2017)

Werkbezoek London

Na een bijeenkomst in het Londense Chelsea Hospital bezocht de gouverneur het vernieuwde oorlogsmuseum. De gouverneur ging graag in op de uitnodiging van Commander officer Yves Terrasson voor een receptie aan boord van de BNS Godetia. Ook woonde hij de plechtigheid aan de gedenkplaat van oorlogsvrijwilligers en de plechtigheid met bloemenhulde aan de Cenotaph bij. Tenslotte volgde nog een uitgebreide ontvangst in de Residentie van de Ambassadeur in Londen. (14-15/07/2017)

Dagelijks bestuur WOBRA

De leden van het dagelijks bestuur bespraken onder voorzitterschap van de gouverneur de werking van de ambulanciersschool en de brandweerschool. Ook de opleiding redder aan zee stond op de agenda. Verder werd een stand van zaken van de beveiliging van de site gegeven. (7/7/2017)

Feest van de Vlaamse gemeenschap in Roubaix

Op uitnodiging van Filip D’Havé, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering, woonde de gouverneur het feest van de Vlaamse Gemeenschap in Roubaix bij. De genodigden kregen er een rondleiding in La Piscine, Musée d’Art et d’Industrie André Diligent de Roubaix. Dit feest zette het gemeenschappelijk Vlaams historisch patrimonium en de goede relaties in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking in de kijker. (6/7/2017)

Bezoek Zonnebeke

De gouverneur ging graag in op de uitnodiging van de gemeente Zonnebeke om een plaatsbezoek te brengen aan het Reutelbos. De gemeente is sinds 2010 bezig met een masterplan ‘the legacy of Passchendaele’, een totaalproject rond het oorlogserfgoed van Zonnebeke. In samenspraak met de gemeente is ANB nu bezig met de aanleg van een wandelpad doorheen dit bos. De gemeente, ANB en de gouverneur wisselden van gedachten over de veiligheidsaspecten. (3/7/2017)

Nieuwpoortweek

De internationale zeilwedstrijden ‘Topsport Vlaanderen Nieuwpoortweek 2017’ vonden voor de vierentwintigste maal plaats. Dit sportief evenement is een organisatie van de drie Nieuwpoortse Jachtclubs in samenwerking met de stad Nieuwpoort en met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en van de Provincie. De gouverneur woonde de plechtige opening van dit gerenommeerd zeilfestival bij. (1/7/2017)

Overleg St.-George’s Day 2018

In London organiseerde Nic Van der Marliere, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, een meeting in voorbereiding van St.-George’s Day 2018. De deelnemers bespraken er het programma evenals de tentoonstelling “WO I, de slag om de Noordzee. Brugge als zenuwcentrum van de duikbotenoorlog” die de gouverneur in 2018 in het Provinciaal Hof organiseert. (04/07/2017)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be