Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juli 2017

College Vlaamse gouverneurs

De gouverneur woonde het college van Vlaamse gouverneurs bij op het kabinet van Vlaams minister Liesbeth Homans. Tijdens het ambtelijk overleg werden enkele regelgevende initiatieven en de missie-visie oefening ABB besproken. Op het college stonden de problematiek van woonwagenterreinen en de stand van zaken van fusies geagendeerd. (03/07/2017)

Bezoek van de Koning en de Koningin in Westende

Op zaterdag 1 juli woonden Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een demonstratie van een reddingsoefening op het strand bij. Na afloop ontmoetten ze een 20-tal redders en jobstudent-redders die tijdens de zomer instaan voor de veiligheid aan onze kust. Het bezoek vond plaats in Westende. (01/07/2017)

Scheepvaartverkeersveilige Dagen 2017

De Scheepvaartpolitie organiseerde dit jaar voor de 4de maal de Scheepvaartverkeersveilige dagen, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. Zowel algemene controles als controles op uitrusting en registratie in de kustjachthavens werden georganiseerd. Met deze actiedagen staat de grote inzet van de scheepvaartpolitie en de FOD Mobiliteit voor een veilige zee in de kijker. De persvoorstelling van de Scheepvaartverkeersveilige Dagen vond plaats op vrijdag 30 juni 2017 bij de Scheepvaartpolitie in Nieuwpoort. (30/06/2017)

Kustwacht

Op het overlegorgaan kustwacht, onder voorzitterschap van de gouverneur, kregen de deelnemers een voorstelling van het jaarverslag 2016 ‘Milieuhandhaving op zee’. Andere punten waren: onderzoek restanten geborgde mosselkooien, ondertekening Marpol draaiboek door overheidsdiensten, project kustwachtcentrale, oprichting federale organisatie voor maritieme beveiliging. (30/6/2017)

De boodschap

Beste lezer

“Framing is een begin 21ste eeuw in het Nederlands terechtgekomen Engelse term die verwijst naar een overtuigingstechniek in communicatie. De techniek bestaat eruit woorden en beelden zo te kiezen dat daarbij impliciet een aantal aspecten van het beschrevene wordt uitgelicht. Deze uitgelichte aspecten helpen om een bepaalde lezing van het beschrevene of een mening daarover te propageren. Onder meer in de politiek, de journalistiek en de reclame wordt van framing bewust (en onbewust) gebruikgemaakt luidt de definitie van Wikipedia. Framing is misschien wel het meest gebruikte communicatietrucje uit de gereedskapskist van het pr- en lobbyleger. Door het kiezen van bepaalde woorden wordt er een associatief denkraam geplaatst om de boodschap over te brengen. De ontvanger van de boodschap wordt gemanipuleerd om de boodschap binnen dit kader te zien. Framing is overal en de pers is steeds vaker de spreekbuis van de pr. Een klokkenluider kan een spion genoemd worden, een politiek activist een terrorist. Zelfs de wetenschap is niet meer veilig voor het verwoestende effect van framing. Het middel van framing is zeer sterk. Als er eenmaal vakkundig is geframed, is er meestal geen kruid meer tegen gewassen. (Martijn Aslander en Erwin Witteveen, “Nooit af. Een nieuwe kijk op de fundamenten van ons leven: werk, school, zorg, overheid en management”, 2016, Uitgeverij Business Contact)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be