Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2017

Stakeholdersforum Kustvisie

Kustvisie is de nieuwe benaming voor het Vlaams programma dat via de procesaanpak van Complexe Projecten een duurzame kustwering voor onze Vlaamse kust vooropstelt (in plaats van Vlaamse Baaien). Onder voorzitterschap van de gouverneur werd info verstrekt en gedebatteerd over het nut en de noodzaak van zandvoorraden. Na het informatieve deel was er een interactief deel waarbij de stakeholders hun mening konden brengen over diverse stellingen. (28/9/2017)

Actie Frontier

In het kader van de actie Frontier, verkeerscontroles aan de afritten van de autosnelwegen bezocht de gouverneur een verkeersdispositief ter hoogte van Lichtervelde. De gouverneur draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel. (28/9/2017)

Werkbezoek Cherbourg

Samen met Patrick Helsmoortel (Scheepvaartpolitie), Yves Terrasson (Marine) en Jeroen van Overloop, begaf de gouverneur zich naar Cherbourg. De delegatie werd er ontvangen door de Préfet Maritime, admiraal Ausseur. Onderwerpen die aan bod kwamen tijdens het overleg waren noodplanning en hulpverlening op zee, preventie en de aanpak van vervuiling op zee, migratie, terrorisme en mariene ruimtelijke planning. De gouverneur lichtte er ook het ANIP Noordzee en het Mass Rescue plan toe. (26 en 27/9/2017)

Overleg verkeerscampagne "Veilig naar School"

Op dinsdag 26 september zat de gouverneur, als voorzitter van de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen, een overleg voor met pretpark Bellewaerde over de invulling van de verkeerscampagne “Veilig naar School”, editie 2018. Met deze verkeerscampagne wil de gouverneur, samen met de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen en pretpark Bellewaerde, de nood aan meer verkeersveiligheid voor schoolgaande jongeren op een speelse en ludieke manier onder de aandacht brengen. Deze campagne wordt binnenkort opnieuw gelanceerd. Alle West-Vlaamse lagere en secundaire scholen zullen de kans krijgen hieraan deel te nemen en hun projecten op het vlak van verkeersveiligheid aan een jury voor te leggen. De winnaars, één lagere en één secundaire school, krijgen de titel en award van “Meest Verkeersveilige School van West-Vlaanderen”, een schoolreis naar Bellewaerde en een werkingskrediet van 500 euro aangeboden door de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen. . (26/9/2017)

Studiedag rond de preventie van radicalisering

Op maandag 25 september opende gouverneur Decaluwé de studiedag rond de preventie van radicalisering, georganiseerd door de diensten van de gouverneur, de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De integrale en geïntegreerde ketengerichte benadering van radicalisering in zowel de stad of gemeente als op school was het onderwerp. In de voormiddag konden de aanwezigen luisteren naar Khalid Benhaddou, van het Netwerk Islamexperten, en kreeg men een toelichting over het bestaande aanbod vanuit het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid, FOD Binnenlandse Zaken en de VVSG. In de namiddag kon men deelnemen aan workshops over onderwijs, het opstarten en de werking van een Lokale Integrale Veiligheidscel, het Netwerk Islamexperten en een uiteenzetting van de vzw Arktos over het weerbaar maken van jongeren. De gouverneur drukte de wens uit dat de West-Vlaamse steden, gemeenten en scholen hun multidisciplinaire aanpak van radicalisering verder kunnen uitwerken en versterken. (25/9/2017)

  • studiedag radicalisering

Opening politiehuis PZ Grensleie

De gouverneur wenste korpschef Tony Halsberghe, de burgemeesters van de gemeenten Menen, Wevelgem en Ledegem en alle medewerkers van de Politiezone Grensleie alle geluk toe met hun nieuw huis en vooral ook hun nieuwe thuis. De korpschef en zijn politiemensen gaan voluit voor een moderne, wendbare en efficiënte organisatie. Door continu te werken aan de  best mogelijk dienstverlening wil men tegemoet komen aan de veiligheidsbehoefte van de huidige samenleving. (22/9/2017)

Comité stratégique

Het comité stratégique franco-belge vond plaats in het hof van beroep van Douai. Op de agenda stonden de samenstelling van bassins langs beide kanten van de grens en aanduiden coördinatoren, de samenstelling van GTO “nieuwe vorm”, het uitschrijven van opdrachtbrief per subwerkgroep en de verduidelijking juridische interpretatie van sommige bepalingen uit Doornik II. (22/9/2017)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be