Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Bestuurscomité Kulak

Het bestuurscomité van de KULAK verliep digitaal.  De gouverneur nam hieraan deel. Volgende punten werden besproken: de onderzoekssamenwerking met VIVES en het verslag van de laatste  bijeenkomst van het Postuniversitair Centrum (PUC).   Tenslotte volgde een presentatie over de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen Campus Brugge. (12/01/2021)

Digitale nieuwjaarsreceptie Provincie - MOVI-netwerk

Door de coronamaatregelen was er geen traditionele nieuwjaarsreceptie voor het personeel in het Concertgebouw in Brugge.  Als alternatief organiseerde de Provincie een digitale nieuwjaarsreceptie.  De gouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier blikten er terug op het voorbije jaar en keken hoopvol vooruit naar het nieuwe jaar. (04/01/2021)

De gouverneur nam deel aan het digitaal netwerkmoment van het MOVI-netwerk Vlaanderen.  Christophe De Jaeger gaf er een toelichting over Gluon, een platform voor kunst, wetenschap en technologie.  Dit platform heeft tot doel kunstenaars, wetenschappers, technologen en economen samen te brengen en na te gaan welke samenwerking mogelijk is.  (17/12/2020)

Overleg vondst slagtand bosolifant - Bespreking NorthSealTeam

In juli viste een Nederlandse garnalenvisser een quasi intacte slagtand van een bosolifant op voor de Belgische kust. De slagtand werd verworven door het Nederlandse bedrijf North Sea Fossils. Samen met enkele experten en het betrokken bedrijf wisselde de gouverneur van gedachten voor de erkenning van de slagtand als cultureel erfgoed onder water en het vinden van een passende bestemming om deze zeldzame vondst aan het publiek tentoon te kunnen stellen. Nooit eerder werd een bijna complete slagtand van een bosolifant voor onze wateren aangetroffen. (18/12/2020)

De gouverneur ontving een delegatie van het NorthSealTeam.  Ze bespraken de problematiek van de zeehonden aan de kust. (11/01/2021)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be