Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg bekkenbestuur Ijzerbekken

Het bekkenbestuur voor het IJzerbekken op 10 juni stond voor een groot deel in teken van hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. De droogte toestand werd beschreven, de beslissingen van het droogte overleg werden toegelicht, er werd stil gestaan bij het eerste gebruik van het onttrekkingsloket. Er was ook veel aandacht voor de gevolgen van zeespiegelstijging voor onze kust. Aan zeezijde wordt bescherming geboden tegen overstromingen uit zee onder de vorm van de kustwering. Voor het binnenland moeten oplossingen gezocht worden om ook bij verdere stijging van het zeepeil naar zee te kunnen afwateren. Lange droge perioden veroorzaken een hoger zoutgehalte in de waterlopen. Voor de IJzer werd een studie toegelicht die de oorzaken onderzocht. Verder kwam het Wateruitvoeringsprogramma 2021 aan bod, was er een toelichting over de recent goedgekeurde Instandhoudingsdoelstellingen voor de Speciale Beschermingszone IJzervallei en werd een stand van zaken gegeven voor een selectie van water gerelateerde projecten in het bekken. (10/06/2022)

Overleg viering 400 jaar Ferdinand Verbiest

Op vrijdag 17 juni kwam de werkgroep rond de viering van 400 jaar pater Ferdinand Verbiest opnieuw samen.  Tijdens dit overleg werd een stand van zaken overlopen in verband met de publicatie en podcast, website, budget en sponsors.  Een tweede item behandelde de stand van zaken omtrent publiekacties in Pittem (o.a. theaterwandeling en Experience Center).  Bij het laatste agendapunt werden de academische zitting en de uitgave van een nieuwe Verbiestbrochure besproken. (17/06/2022)

 

Bedrijfsbezoek Trans Vanheede

De gouverneur en kabinetschef Koen Surdiacourt brachten een bedrijfsbezoek aan Trans Vanheede  in Rumbeke.  Zij kregen na de ontvangst een presentatie van de activiteiten van het bedrijf met aansluitend een rondleiding aan de PRF-lijn.   Dit afvalverwerkend bedrijf is heel sterk gespecialiseerd in innovatieve recyclagemethoden.  Het bedrijf verwerkt jaarlijks ongeveer 923.000 ton afval.  (15/06/2022)

College Vlaamse gouverneurs

De gouverneur woonde de vergadering van het college van Vlaamse gouverneurs bij.  De vergadering begon met het ambtelijk college waarop onder andere een stand van zaken van de jachtdossiers met voortgang van de werkgroep jachtapplicaties en de commissie decentralisatie werd besproken.  Aansluitend volgde het beleidscollege met de opvolging van de actiepunten en een gedachtewisseling omtrent de belangrijkste knelpunten bij opvang van ontheemden. (13/06/2022)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be