Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Infomoment veiligheid

Het Provinciaal Veiligheidsoverleg (PVO) en aansluitend infomoment private veiligheid vonden plaats in het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten in Zedelgem. Dit PVO en infomoment stonden open voor alle mandaathouders van lokale en federale politiediensten uit de provincie. Op de agenda stond een presentatie over de ervaringen in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, door HCP Robin Minten, DirCo Limburg, en door mevrouw Annemie De Boye, coördinator van het arrondissementeel informatie- en expertisecentrum (ARIEC) van Limburg. Aansluitend volgde een interactief infomoment over de private veiligheid. Het infomoment spitste zich toe op een toelichting van de nieuwe wetgeving, verzorgd door een vertegenwoordiger van de Directie Private Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken. Hierna lichtten vertegenwoordigers van Securitas, Seris en korpschef Jean-Louis Dalle van PZ Gavers kort enkele praktijkvoorbeelden toe. Afsluitend was een interactieve reflectie, in aanwezigheid van de sprekers.

Project Mageteaux

Op maandag 11 juni woonde de gouverneur in het Groot Moerhof in Adinkerke de voorstelling bij van het Europese Interreg V project Mageteaux. Dit project maakt werk van grensoverschrijdende beheersing en beheer van de waterafvoer tussen Duinkerke en Nieuwpoort en wil de bevolking sensibiliseren voor het overstromingsrisico en de gevolgen van de klimaatverandering. De gouverneur schetste de voorgeschiedenis van het project dat het resultaat is van een intensieve samenwerking op technisch en politiek niveau tussen de Franse en Vlaamse waterbeheerders in de schoot van de werkgroep water van de EGTS, waarvan hij de Vlaamse peter is. Het publiek maakte kennis met de complexiteit van het voorbereidende proces om tot deze oplossing te komen, niet enkel op wetgevend vlak waar een Frans-Belgische overeenkomst van 1890 en zijn aanhangsel van 1968 de waterafvoer in de Moeren regelt, maar ook op technisch en juridisch vlak om tot een grensoverschrijdend waterbeheer te komen. 

Ontvangst Ambassadeur Polen

De gouverneur ontving Z.E. de heer Artur Orzechowski, Ambassadeur van Polen voor een kennismaking in de Ambtswoning. Diverse onderwerpen kwamen hierbij aan bod: politioneel, economisch, cultureel, evaluatie van bezoek met de West-Vlaamse korpschefs aan Polen… (13/6/2018)

  • Ambassadeur van Polen

Ontvangst Chinese delegatie

Samen met de dienst Externe Relaties van de Provincie ontving de gouverneur Chinese delegaties uit Ningbo en Hangzhou en enkele afgevaardigden van West-Vlaamse ziekenhuizen. De samenwerking op het vlak van gezondheidszorg werd besproken. (11/6/2018)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be