Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Prijsuitreiking provinciale verkeersquiz “Fietsen in Harmonie”

“De campagne “Fietsen in Harmonie” baseert zich sinds haar start op de volgende pijlers: een goede kennis van en respect voor de verkeersregels, de noodzaak aan een reglementair uitgeruste fiets, veilige fietspaden en hoffelijkheid van en tussen alle weggebruikers.  Deze zaken moeten ertoe bijdragen dat fietsers, die nog steeds de meest kwetsbare weggebruikers zijn, verkeersveilig aan het verkeer kunnen deelnemen” sprak de gouverneur de genodigden toe op de prijsuitreiking van de provinciale verkeersquiz “Fietsen in Harmonie”.  De hoofdwinnaar dit jaar was Thijs Cornette uit Loppem.  Zijn vader nam de fiets, aangeboden door Venturelli, aan in zijn naam . (02/04/2024)

Algemene vergadering VLIZ

Aansluitend aan de vergadering van het bestuur van het VLIZ zat de  gouverneur ook de algemene vergadering van het VLIZ voor.  Diverse items op de goed gevulde agenda werden besproken zoals  het activiteitenverslag en de jaarrekening van 2023.  Ook de begroting 2024 en de voorlopige begroting voor 2025 kwamen aan bod.  De vergadering werd afgesloten met de bespreking van de hernieuwing van het mandaat van de bedrijfsrevisor. (26/03/2024)

Vergadering bestuur VLIZ

Op dinsdag 26 maart zat de gouverneur de vergadering van het bestuur van het VLIZ voor.  Op de agenda stonden diverse items zoals de terugkoppeling van de Wetenschappelijke Commissie, VMSD 2024 & de VLIZ Awards, huisvesting en grote investeringen.  Tenslotte werden ook nog personeels- en financiële aangelegenheden besproken en werd geëindigd met de voorbereiding van de algemene vergadering.  (26/03/2024)

Digitaal overleg staking gevangenissen

Op vrijdagavond 29 maart 2024 kreeg de gouverneur het signaal dat, naar aanleiding van de aangekondigde staking in de gevangenissen vanaf 1 april 2024, aan hem zou gevraagd worden over te gaan tot het opvorderen van personeel.  Zoals wettelijk wordt voorgeschreven, ging de gouverneur onmiddellijk over tot het samenroepen van de vertegenwoordigers van de representatieve vakbonden. Het vakbondsoverleg ging door op zaterdagochtend 30 maart via teams en werd tevens bijgewoond door de directies van de penitentiaire inrichtingen van West-Vlaanderen.  Het doel van dergelijk overleg is het proberen zoeken naar oplossingen voor het gebrek aan personeel ten gevolge van de staking.  Uiteindelijk werd overeengekomen dat in eerste instantie door de directie van de inrichtingen zoveel mogelijk zal gepoogd worden werkwillig personeel flexibel in te zetten en waar mogelijk te schuiven met de timing van de opgelegde taken, met als doel er alles aan te doen om te voorkomen dat de gouverneur gedwongen wordt om in te grijpen via de weg van de opvorderingen. De gouverneur riep verder nog op tot constructief overleg tussen directies en vakbonden wanneer zich problemen stellen. (29/03/2024)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be