Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2018

Overleg Kustwacht

Op vrijdag 7 december 2018 vond de vergadering plaats van het overlegorgaan kustwacht, dat 4X per jaar samenkomt onder voorzitterschap van de gouverneur. Naast de milieugerelateerde agendapunten en terugkoppelingen vanuit diverse fora en werkgroepen, werd er van gedachten gewisseld over de problematiek van de onlangs aangespoelde vinvis. De vergadering was het erover eens dat er dringend nood is aan een algemeen kader dat niet alleen de operationele aspecten, maar vooral de financiële afspraken moet vastleggen bij milieu-incidenten op zee, met impact op de stranden. De gouverneur heeft zich geëngageerd om hierover te politieke verantwoordelijken te bevragen.

Prijsuitreiking provinciale verkeersquiz “Fietstoerisme in Harmonie”

In Roeselare sloot de gouverneur de provinciale verkeerscampagne “Fietstoerisme in Harmonie” af. Midden januari gaf de gouverneur het startschot van deze campagne op de internationale fietsbeurs Velofollies in Kortrijk, dé plaats bij uitstek om een verkeersveilig fiets- en wielertoerisme te promoten. Met als motto “Elke fietser verdient een veilige plaats op onze West-Vlaamse wegen” vormt dit meteen ook de hoofddoelstelling van de campagne “Fietstoerisme in Harmonie”. De campagne baseert zich sinds haar start op de volgende pijlers: een goede kennis van en respect voor de verkeersregels, de noodzaak aan een reglementair uitgeruste fiets, veilige fietspaden en hoffelijkheid van en tussen alle weggebruikers. Deze zaken moeten ertoe bijdragen dat fietsers, die nog steeds de meest kwetsbare weggebruikers zijn, verkeersveilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Hoofdwinnaar is Karolien Samyn uit Oudenaarde. De gouverneur dankte het provinciebestuur West-Vlaanderen voor hun jaarlijkse ondersteuning van deze campagne. Ook dankte hij de stad Roeselare, politiezones Vlas, Gavers en Riho, de peter van de campagne Eric Leman, de fietsbeurs Velofollies en natuurlijk de firma Venturelli/Bonaventura BVBA voor de mooie hoofdprijs!  Allen die zich inzetten voor de verkeersveiligheid van de wielertoeristen en fietsers langs onze West-Vlaamse wegen dankt de gouverneur uitdrukkelijk voor hun voortdurende inzet en samenwerking. Niet te vergeten ook dank aan de sponsors van de vzw voor hun ondersteuning. (6/12/2018)

 

 

Conferentie Maritiem Erfgoed

Samen met staatsminister bij het Auswärtiges Ambt, tevens lid van de Bundestag, Michelle Müntefering (SPD) en de voorzitster van het Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK), Dr. Martina Münch (SPD), tevens minister van wetenschap, onderzoek en cultuur van het Land Brandburg, verzorgde de gouverneur het openingswoord voor de conferentie op 4 december in Berlijn.
Op dit Underwater Cultural Heritage Forum ging de gouverneur vooral in op zijn bevoegdheden als ontvanger van cultureel erfgoed onder water. De gouverneur nam ook deel aan het event gewijd in de Ambassade aan de ontdekking van de UB29.  Daar gaf de gouverneur een uitgebreide maritiem-historische toelichting. (4/12/2018)

Eedaflegging burgemeesters

Volgende burgemeesters legden de eed af als burgemeester bij de gouverneur:

Hendrik Verkest als burgemeester van Wingene

Jos Sypré als burgemeester van Beernem

Patrick Lansens als burgemeester van Koekelare

Dirk De fauw als burgemeester van Brugge.

Hun mandaat gaat in vanaf 1 januari 2019 (30/11/2018)

Eedaflegging burgemeesters

Volgende burgemeesters legden de eed af als burgemeester bij de gouverneur:

Lies Laridon als burgemeester van Diksmuide

Anthony Dumarey als burgemeester van Oudenburg

Jan de Keyser als burgemeester van Oostkamp

Joris Hindryckx als burgemeester van Houthulst.

Hun mandaat gaat in vanaf 1 januari 2019. (29/11/2018)

Nieuwe plaats voor grenspalen Zwin

Het Zwin is volop in verandering.  Sinds 2016 wordt door Nederland en Vlaanderen samengewerkt om dit stukje grensoverschrijdende topnatuur in stand te houden en uit te breiden met 120 hectare.  Vanwege de uitbreiding kregen drie 19de -eeuwse grenspalen een nieuwe plek.  De Commissaris van de Koning van de Provincie Zeeland, Han Polman en de gouverneur onthulden als voorzitters van de Internationale Zwincommissie, de nieuwe plaats van grenspaal 365. (30/11/2018)

Rede ‘Het broodnodige water’

Op donderdag 6 december bracht de gouverneur de rede ‘Het broodnodige water’. Daarin kaart de gouverneur de gevolgen aan van de klimaatverandering op het water in onze provincie: de zeespiegel stijgt, de watervoorraad neemt af, polders verzilten en de waterkwaliteit neemt af.

Tegelijk zoekt de gouverneur ook naar oplossingen. Hij pleit voor de inzet van technologie en data om de watervoorraad op peil te houden en om het waterverbruik te temperen. Daarnaast stuurt hij aan op proefprojecten rond de ontzilting van zeewater en op de monitoring van de waterkwaliteit door een West-Vlaams Kenniscentrum Kustpolders. 

Aansluitend volgde een debat. Dit is ondertussen een jaarlijkse traditie. Hiervoor bracht de gouverneur enkele prominente spelers van het waterverhaal samen: Jan Vandecavey, Dirk Van der Stede, Koen Martens en Peter Van Besien, met als moderator professor Patrick Meire. Hier vind je de volledige tekst van de rede:

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be