Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

januari 2019

Evaluatie droogte 2018

Aansluitend aan het college van gouverneurs dat doorging op het kabinet van minister Homans was een overleg ingepland met de VMM. De agenda omvatte een evaluatie van de droogte van 2018, een openbaar onderzoek inzake de waterbeleidsnota en de CIW-werking. (28/01/2019)

College van gouverneurs

Het college van Vlaamse gouverneurs kwam bijeen op het kabinet van minister Homans in Brussel. Op de agenda stond onder meer een toelichting over de Audit Vlaanderen en de problematiek van de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen. (28/01/2019)

Ontvangst Consulair Corps van West- en Oost-Vlaanderen

“Ik wens u allemaal een schitterend 2019 toe, met bovenal een goede gezondheid en een glimlachende dageraard. Een goede gezondheid is belangrijk, om niet te zeggen het allerbelangrijkste. Een goede gezondheid is meer dan een gezond lichaam. Het gaat ook over een goed emotioneel en psychisch evenwicht. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Al te gemakkelijk antwoorden we simpelweg “goed” als ons de vraag wordt gesteld hoe het met ons gaat. Dat terwijl veel mensen zich niet altijd zo goed in hun vel voelen. Er mag en moet meer aandacht zijn voor wat ons zorgen baart, voor wat ons diep beroert. Daarom wens ik u een goede gezondheid; gezondheid ook als het recht om goed zorg te dragen voor uzelf en u naasten” zei de gouverneur op de ontvangst van het Consulair Corps. (25/01/2019)

Feestelijke zitting en nieuwjaarsdrink Blauwe Cluster

De gouverneur woonde de feestelijke zitting en de nieuwjaarsdrink van de Blauwe Cluster bij op vrijdag 25 januari bij de Verbeke Foundation in Kemzeke. Caroline Ven, CEO van “De Blauwe Cluster”, gaf een uiteenzetting over 2018: de Blauwe Cluster schoot uit de startblokken en 2019: vooruitblik richting blauwe groei. Philippe De Backer, minister voor de Noordzee, ging dieper in op de krijtlijnen van het “Marien Ruimtelijk Plan”. (25/01/2019).

Stakeholdersforum

“De centrale doelstelling van het Complex Project Kustvisie is de kust beter beveiligen. Dat zal gebeuren met aandacht voor de bestaande activiteiten en functies, zowel aan landzijde als op zee. Oplossingen om de kustbescherming te verhogen zullen het ruimtegebruik beïnvloeden, maar ze bieden ook kansen voor win-winsituaties voor zowel economische functies (zoals recreatie, toerisme, blauwe economie, landbouw en visserij, …) als natuur en milieu. Participatie van de omgeving en de stakeholders is daarom absoluut noodzakelijk bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van het Complex Project Kustvisie” aldus gouverneur Decaluwé bij de aanvang van het derde stakeholdersforum. (23/01/2019)

Structureel overleg transmigratie

In aanwezigheid van minister Pieter De Crem vond het structureel overleg transmigratie plaats in de ambtswoning van de gouverneur. De deelnemers bespraken onder meer het cameraschild, de schaalvergroting van politiezones en het grensinformatieteam. (23/01/2019)

Werkbezoek minister De Crem

Minister Pieter De Crem en de gouverneur brachten op woensdag 23 januari een werkbezoek aan de scheepvaartpolitie en de haven van Zeebrugge in het kader van de transmigratie en de brexit. De ministier beloofde extra manschappen te sturen in de strijd tegen transmigratie en mensenmokkelaars. De mogelijkheid wordt bekeken om ook aspiranten van de West-Vlaamse politieschool exclusief toe te bedelen aan West-Vlaanderen. (23/01/2019)

  • Bron: Malek Azoug

Voorbereiding TTX-oefening “Python”

De federale dienst noodplanning heeft samen met alle betrokken partners een multidisciplinaire TTX-oefening uitgewerkt die zich richt op het inoefenen van de structuren van het KB tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag, en het provinciaal bijzonder nood- en interventieplan Terro. De gouverneur woonde de vergadering in voorbereiding van deze oefening bij. (22/01/2019)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be