Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Uitreiking getuigschriften cursisten basisopleiding nood- en interventieplanning

De gouverneur reikte de getuigschriften uit aan de cursisten van de basisopleiding.  De uitreiking werd gebeurde in aanwezigheid van de respectievelijke burgemeesters/korpschefs/zonecommandanten, de docenten en de WOBRA.
De gouverneur stond erop de welverdiende getuigschriften persoonlijk te overhandigen. Investeren in vorming is investeren in bekwaamheid en de gevolgde opleiding kan alleen maar bijdragen tot een verdere verbetering van de organisatie van de noodplanning in West-Vlaanderen.  Als verantwoordelijke voor de veiligheid in West-Vlaanderen waardeert de gouverneur dit ten zeerste. (2/04/2015)

  • Uitreiking brevetten noodplanning

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be