Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Stuurgroep Kustwachtcentrale

Op donderdag 11 januari 2024 zat de gouverneur de stuurgroep kustwachtcentrale voor. Deze vergadering verenigt alle kustwachtpartners actief in MIK en MRCC en heeft als doel de creatie van een geïntegreerde kustwachtcentrale te faciliteren.   Er werd teruggekoppeld over de technische en juridische stand van zaken van de informatie-uitwisseling tussen MRCC en MIK en de aanwezigen bespraken een plan van aanpak voor de nabije toekomst. (11/01/2024)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be