Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Stuurgroep Kustwachtcentrale

De "Stuurgroep Kustwachtcentrale” vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur. Deze beleidsgroep buigt zich over de mogelijkheden om de digitale informatie-uitwisseling tussen het MIK en het MRCC te optimaliseren, al dan niet met eigen budgetten van de kustwachtpartners.  De leden van de stuurgroep kregen een toelichting over diverse aspecten van EU-gesubsidieerde projecten. Er werden concrete afspraken gemaakt met de aangeduide Points of Contact van MIK en MRCC, die het technisch luik van de informatie-uitwisseling zullen in kaart brengen. Verder werden nog concrete stappen gezet om ook juridisch in de juiste richting te evolueren. (11/10/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be