Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Strategische stuurgroep water - Provinciaal droogteoverleg

De strategische stuurgroep kreeg info over de voorbije CIW-bijeenkomst.  Het evaluatierapport droogteperiode 2020 werd aangevuld met een bijdrage uit West-Vlaanderen.  De inzet van het reactief afwegingskader bij een nieuwe droogteperiode wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering.  Ook was er een terugkoppeling over de expertenwerkgroep gebiedsgerichte werking water (25 februari), de high level taskforce droogte (8 maart) en de uitrol van de Blue Deal.  De hoofdbrok van de strategische stuurgroep water was echter de projectwerking.  Over het strategisch plan waterbevoorrading was er een toelichting en gedachtewisseling.(24/03/2021)

Op woensdag 21 april was er een eerste bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg. De voorbije droogteperiodes bleek het belang van het tijdig activeren van deze overlegstructuur. De beoordeling van de droogtetoestand leert dat er momenteel geen watertekorten zijn. Verder was er aandacht voor het evaluatierapport over de aanpak van de droogteperiode in 2020 en hoe dit ondertussen vertaald is in concrete acties. Ook het reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik kwam aan bod.  De doelstelling is om al de komende zomerperiode met dit beslissingsondersteunend instrument proef te draaien. (21/04/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be