Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Strategische stuurgroep water - High level taskforce droogte

De strategische stuurgroep water blikte vooruit naar de CIW-vergadering van 4 maart en besprak de status van de uitrol van de Blue Deal. De projectwerking onder de CIW 2.0 is opgestart en krijgt steeds meer vorm. Er volgde een bespreking van de projectinitiatiedocumenten. (24/02/2021)

Er liggen heel wat projecten op stapel om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen droogte. De Blue Deal lijst meer dan 70 acties op. Minister Crevits, minister Peeters en minister Demir gaven voor hun bevoegdheden een overzicht van de investeringsagenda en de bijhorende kredieten. Er was verder een toelichting over de geplande projectoproepen de komende maanden. Ook het reactief afwegingskader kwam aan bod. Het opzet is om bij een volgende droogteperiode, eventueel al deze zomer, met een eerste versie van dit afwegingskader aan de slag te gaan. De volgende high level taskforce is gepland op 14 juni. Dan is alvast voorzien dat ook minister Somers voor zijn bevoegdheden de investeringsagenda toelicht. (8/03/2021)

 

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be