Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Scheldemondraad

Op 14 november 2018 vond de Scheldemondraad plaats in het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist. Euregio Scheldemond is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland opgericht in 1989. De Scheldemondraad behandelt actuele thema’s in de Zeeuws-Vlaamse grensregio. Tijdens de Scheldemondraad ondertekenden de provincie Zeeland en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een convenant voor samenwerking over de grens wat betreft grondzaken en kavelruil. Beide partners streven ernaar om zo veel mogelijk de (toekomstige) grondbehoefte in het grensgebied in beeld te brengen. Grondbezit houdt zich namelijk niet aan grenzen of nationaliteiten. Zo wil men binnen Euregio Scheldemond afstemmen over grondverwerving voor (grensoverschrijdende) projecten. Daarnaast besliste de Scheldemondraad om ondernemers te ondersteunen die grensoverschrijdend willen samenwerken op basis van de bevindingen en adviezen geformuleerd in de studie “Grenzeloos ondernemen” uitgevoerd door Odisee en Hogeschool Zeeland. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met het opzetten van informele netwerken zodat ondernemers elkaar over en weer van de grens ontmoeten, of door actieve ondersteuning bij administratieve, juridische en fiscale aspecten van het zakendoen over de grens.

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be