Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Regionaal Overleg Metropool

De gouverneur zat op donderdagavond 30 september 2021 de vergadering van het Regionaal Overleg Metropool (ROM) voor dat opnieuw via TEAMS plaatsvond. Het ROM streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van ROM. De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van de Algemene Vergadering van de Eurometropool van maandag 4 oktober 2021.  Punten die aan bod kwamen tijdens dit overleg waren onder meer Het Blauwe Park,  de bijeenkomsten voor lokaal overleg, grensoverschrijdend werk, de balans van activiteiten van de Eurometropool, de verkiezing van het Bureau en het Voorzitterschap van de Eurometropool en een wijziging van de statuten.  Inzake het voorzitterschap is er een wijziging.  Het voorbije werkjaar was de Waal Rudy Demotte voorzitter.  Conform de statuten wordt hij nu opgevolgd door een Vlaamse voorzitter.  Gedeputeerde Jean de Bethune is hiervoor kandidaat. (30/09/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be