Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Rede voor de Provincieraad: Stappen, trappen en vervoer in West-Vlaanderen, een mobielrijke provincie

Onze mobiliteit is een boeiend en vooral uitdagend verhaal over hoe mensen zich verplaatsen. Verplaatsingen zijn nauw verbonden met ruimtelijke ordening. De onderlinge verbinding tussen de plaatsen waar mensen wonen, leven, werken, inkopen doen en verpozen, is een heel belangrijke factor die de mobiliteit bepaalt. In zijn rede voor de provincieraad benaderde de gouverneur de mobiliteit vanuit diverse invalshoeken. Hij ging onder meer dieper in op de mobiliteitsparadox, het STOP- principe en de impact van mobiliteit op het milieu. Aansluitend volgde een boeiend panelgesprek met professor Dirk Lauwers, Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling, Evert de Pauw, diensthoofd Mobiliteit en Infrastructuur, Provincie West-Vlaanderen, Kristof Rombaut, studieverantwoordelijke intelligente transportsystemen  van de  Afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica, Agentschap Wegen. Hajo Beeckman, VRT was moderator van het gesprek. De volledige tekst vind je hier

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be