Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Rede ‘Het broodnodige water’

Op donderdag 6 december bracht de gouverneur de rede ‘Het broodnodige water’. Daarin kaart de gouverneur de gevolgen aan van de klimaatverandering op het water in onze provincie: de zeespiegel stijgt, de watervoorraad neemt af, polders verzilten en de waterkwaliteit neemt af.

Tegelijk zoekt de gouverneur ook naar oplossingen. Hij pleit voor de inzet van technologie en data om de watervoorraad op peil te houden en om het waterverbruik te temperen. Daarnaast stuurt hij aan op proefprojecten rond de ontzilting van zeewater en op de monitoring van de waterkwaliteit door een West-Vlaams Kenniscentrum Kustpolders. 

Aansluitend volgde een debat. Dit is ondertussen een jaarlijkse traditie. Hiervoor bracht de gouverneur enkele prominente spelers van het waterverhaal samen: Jan Vandecavey, Dirk Van der Stede, Koen Martens en Peter Van Besien, met als moderator professor Patrick Meire. Hier vind je de volledige tekst van de rede:

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be