Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Raad van bestuur en algemene vergadering WFIV

De gouverneur zat de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering van WFIV voor in Zedelgem. Na de goedkeuring van de verslagen van de vorige vergadering van 4 december 2023 ging men over tot de orde van de dag met bespreking van o.a. de aanpassing van de samenstelling van de bestuursorganen, een stand van zaken van het masterplan POV, de werking WFIV en tenslotte personeels- en financiële zaken. (22/04/2024)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be