Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciaal droogteoverleg

Met de publicatie van het uitvoeringsbesluit over de onbevaarbare waterlopen eind juni is er een aangepast regelgevend kader voor de gouverneur om tijdelijke of permanente captatieverboden in te stellen.Het droogteoverleg boog zich over de toekomstige invulling van deze captatieverboden en voor welke stroomgebieden dit een permanent karakter kan krijgen. De interpretatie van het uitvoeringsbesluit leidt alvast tot wat bezorgdheden bij de waterbeheerders die nauw opgevolgd zullen worden en minstens eind deze zomer al tussentijds geëvalueerd worden. Verder gebeurde de beoordeling van de droogtetoestand voor het eerst via een indicatorendashboard en was er ook een demo over het platform waar geleidbaarheidsmetingen geïntegreerd worden. (06/07/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be