Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Proper West-Vlaanderen – ontmoeting met handhavers

Om het handhavingsluik tegen zwerfvuil, vervat in het project ‘Proper West-Vlaanderen’, een invulling te geven, nodigde de gouverneur heel wat operationele partners uit. Vertegenwoordigers van 28 gemeenten, 13 politiezones, het Agentschap voor Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos, de provinciale domeinwachters en het Vlaams Instituut voor de Bijzondere Veldwachter wisselden met de gouverneur van gedachten. Het resultaat van dit overleg zal dit najaar leiden tot een effectieve handhavingsactie.  (27/04/15)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be