Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overlegorgaan Kustwacht

De online vergadering van het Overlegorgaan Kustwacht vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur. Op het overleg werden de openstaande actiepunten overlopen. Daarnaast werd de nieuwe sharepoint-site voor de structuur Kustwacht toegelicht. Er was een terugkoppeling over de initiatieven die zijn opgestart om het toenemend aantal incidenten met vluchtelingen op de Noordzee het hoofd te bieden en de aandachtspunten die hierbij zijn geïdentificeerd. Tot slot koppelden de verschillende werkgroepen terug over hun werkzaamheden in de voorbije periode.  (16/11/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be